2.7K
Articles
57.4K
Citations
4.1
avg. Impact Factor
99
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Mou-ming Zhao 253 368 11,186
Da-Wen Sun 250 771 39,857
Xiao-Quan Yang 150 137 3,798
Xiong Fu 149 119 3,439
Chen Juncheng 145 92 1,897
Yong-Hua Wang 133 157 2,672
Qiang Huang 124 128 4,012
Zhiwei 120 124 2,557
Xin-Bo Guo 118 86 1,379
Hongbin Pu 109 118 5,343
Yonghua Wang 104 115 2,018
Zhenbo Xu 100 100 2,957
Jiaoyan Ren 95 85 1,460
Wen-Yong Lou 93 171 4,958
Ling Chen 92 142 5,376
Ping Wei 89 62 871
Jun-Hu Cheng 80 105 4,642
Xia Zhang 80 48 531
Chun Cui 78 68 1,452
Li-Jun You 74 99 3,525
Chuan-He Tang 74 172 9,272
Huifan Liu 72 85 1,106
Bin Zhang 71 71 2,780
Given Names Deactivated Family Name Deactivated 67 44 1,492
Chun Chen 65 47 1,397
Guoqin Liu 64 40 355
Dongxiao Sun-Waterhouse 62 75 919
Lin Li 62 102 3,576
Guowan Su 60 69 1,821
Hong Wu 57 53 2,509
Jian-Guo Jiang 57 176 5,315
Lianzhu Lin 55 54 1,215
Di Zhao 54 82 1,015
Guo-Qin Liu 53 24 231
Zhi-Li Wan 53 58 1,554
Huihua Huang 51 49 1,644
Shou-Wei Yin 51 69 3,300
Ning Li 50 85 3,407
Jin-Mei Wang 50 45 1,490
Hui Wu 48 46 872
Muhammad Faisal Manzoor 48 70 799
Ming-Hua Liang 47 36 608
Xue-Wu Zhang 47 39 822
Zhi-Gang Luo 47 64 2,098
Xin-An Zeng 45 54 1,648
Abdul Rahaman 44 34 435
Dong Wei 43 40 1,576
Charles Brennan 42 265 7,409
Kaijun Xiao 41 24 634
Bisheng Zheng 39 23 312
Erdong Yuan 39 22 222
Weizheng Sun 39 75 2,003
Xiaoxi Li 39 87 3,286
Shu-Juan Yu 39 54 990
Yi Shen 38 67 2,791
Ume Roobab 37 30 494
Haifeng Zhao 36 91 2,914
Jianyu Su 35 33 862
He Yan 35 30 467
Hongsheng Liu 34 22 433
Zhong Han 33 71 2,875
Jian Guo 33 37 1,171
Long Yu 32 162 8,330
Xiao-Feng Li 32 47 555
Feibai Zhou 29 28 645
Qunyu Gao 28 47 1,186
Peng-Zhan Liu 27 19 176
Zahoor Ahmed 27 16 334
He-Cheng Meng 26 38 420
Dong-mei Liu Sr 26 25 198
Juan Yang 26 22 215
Bing Li 25 24 337
Rui Hai Liu 25 242 26,115
Tiantian Zhang 24 99 2,414
Jing Cao 23 28 490
Margaret Brennan 23 86 2,024
Qiangzhong Zhao 23 50 1,194
Dan Xu 23 15 114
Na Deng 23 9 87
Xiao-Wei Chen 22 59 1,198
Yigang Yu 22 27 150
Lunjie Huang 22 41 1,685
Abid Hussain 21 20 389
Gu Chen 21 48 2,151
Liang Zhu 21 28 546
Song-Qing Hu 21 27 365