45.9K
Articles
1.4M
Citations
4.4
avg. Impact Factor
346
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Seeram Ramakrishna 37,554 1,710 96,017
Cheng Wei Qiu 28,112 418 19,619
Jianping Xie 23,576 362 23,816
John Wang 22,579 576 37,855
Stephen J Pennycook 18,281 845 43,146
Chwee Teck Lim 17,133 510 33,840
X S. Zhao 16,696 421 35,803
Jim Yang Lee 15,798 348 32,128
Li Li Zhang 15,713 108 22,326
Tai-Shung Chung 15,294 681 43,623
Kai Yu Wang 14,810 263 16,376
En Tang Kang 14,201 750 37,049
Jun Ding 14,111 359 14,704
Ning Yan 14,005 242 13,399
Jun Ding 13,710 324 13,208
Dan Zhao 12,968 236 15,494
David T Leong 12,245 156 12,695
Vincent Ch Lee 11,842 487 13,820
Ghim Wei Ho 11,772 172 9,549
Cao Guan 11,727 106 10,970
Meng Zhang 11,574 495 34,355
Guan Cao 11,274 51 5,507
Jianyong Ouyang 11,255 178 14,605
Minghui Hong 10,960 140 7,488
Hua Chun Zeng 10,937 254 21,774
Guangxue Feng 10,312 84 5,857
Yong Zhang 9,963 257 22,866
Baowen Li 9,898 349 18,722
Shidang Xu 9,610 60 4,219
Qiaofeng Yao 9,554 105 6,569
Jianwen Jiang 9,478 273 11,664
You-Yong Yuan 9,224 85 5,794
Xian Jun Loh 9,128 359 20,233
Dietmar Werner Hutmacher 8,531 484 41,697
Haijun Wu 8,012 124 8,856
Li Lu 7,975 201 7,263
Hyunsoo Yang 7,969 224 6,936
Koon Gee Neoh 7,781 640 33,005
Hao Gong 7,714 313 13,550
Zhentao Luo 7,097 37 6,383
Sibudjing Kawi 6,982 208 10,283
Juanxiu Xiao 6,817 149 4,257
Shuzhi Sam Ge 6,791 456 18,080
Junmin Xue 6,677 159 6,483
Bt Thomas Yeo 6,636 154 15,067
Wenbo Wu 6,544 126 5,269
Run Hu 6,332 156 5,832
Chong-Jing Zhang 6,263 53 3,499
Jing-Sheng Chen 6,246 351 7,310
J Paul Chen 6,055 141 11,043
Magdiel Inggrid Setyawati 5,988 64 4,881
Bin Liu 5,708 51 4,057
Xun Yuan 5,603 78 6,218
Minmin Gao 5,486 32 3,182
undefined Kenry 5,445 68 3,670
Zhenli He 5,402 451 13,562
Rajasekhar Balasubramanian 5,144 243 12,545
John Thiam-Leong Thong 5,139 124 7,311
Jun Li 5,069 175 14,479
Fang Hu 4,981 72 4,541
Arun S Mujumdar 4,950 379 8,089
Yongs Zeng 4,866 122 9,349
Bin Liu 4,863 253 25,859
Lei Zhang 4,860 79 4,497
Manoj Gupta 4,823 808 17,200
Shengjie Peng 4,791 109 7,462
Dan Ding 4,767 200 11,936
KianPing Loh 4,764 610 53,802
Liangliang Zhu 4,735 38 3,216
Zhigang Hu 4,717 55 3,902
Jiaguang Zhang 4,652 35 3,030
Karina Yew-Hoong Gin 4,604 151 5,800
Stefan Adams 4,549 202 7,472
Jian-Xin Xu 4,450 197 4,653
Thirumalai Venkatesan 4,431 820 34,756
Chi-Hwa Wang 4,402 184 6,206