22.6K
Articles
603.4K
Citations
3.7
avg. Impact Factor
234
h-index

Most published authors in 2021

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Hong-Yuan Chen 109 926 44,126
Jing-Juan Xu 74 323 16,263
Jun-Jie Zhu 67 383 19,423
Yue Zhao 60 210 5,600
Huangxian Ju 54 725 36,802
Xing-Hua Xia 51 345 18,891
Jing 47 75 1,345
Rong Zhang 43 264 3,650
De-Chen Jiang 42 90 2,076
Zou Zhigang 42 265 11,243
Zhongfeng Wang 40 117 728
Yi Shi 38 291 11,650
Yong Liang 37 105 5,233
Yi-Tao Long 35 378 14,460
Shu-Hua Li 34 226 7,324
You-Xuan Zheng 34 168 4,149
Jing-Lin zuo 34 364 12,078
Yi-Lun Ying 33 139 3,597
Hui Wei 33 146 12,841
Daiqian Xie 32 216 4,556
Zhuangzhi Shi 31 124 7,928
Zhen Liu 30 160 7,328
Zhong Jin 30 182 13,594
De-Ju Ye 30 71 2,938
Zhen Shen 28 81 3,214
Wei-Yin Sun 28 220 8,345
Xuefeng Wang 27 199 9,986
Yan-Feng Chen 27 197 8,254
Jian-Dong Ye 26 113 1,967
Mengning Ding 25 54 4,123
Leyong Wang 25 207 8,188
Ming-Hui Lu 25 156 7,939
Xiqun Jiang 24 204 9,195
Yan Zhu 24 85 3,684
Guigen Li 24 214 7,803
Yi-Xiang Cheng 24 126 4,255
Kunji Chen 23 149 2,327
Guo Zijian 23 162 8,888
Huigang Zhang 23 96 6,206
Deju Ye 23 83 3,593
Dun-Jun Chen 23 106 1,189
Si Zhou 22 468 19,509
Shaozhong Wang 22 45 1,593
Desheng Kong 21 78 14,721
Wei-Wei Zhao 21 166 7,035
Shuanghong Yan 21 20 196
Yi-Wu Quan 21 67 1,378
Jun Xu 20 196 4,832
Yuqin Wang 20 20 197
Panke Zhang 20 21 201
Wei Zhao 20 49 1,605
Junfeng Ji 20 103 2,974
Yan-qing Lu 20 313 7,278
Yi Wang 20 34 629
Shanyu Zhang 20 10 42
Shaolin Zhu 20 59 3,261
Jin Xie 20 101 5,983
Li-Min Zheng 20 164 4,664
Shuo Huang 19 24 593
Yi-Jun Feng 19 189 4,652
Song-Song Bao 19 90 2,397
Fang-Fang Ren 19 127 1,875
Xuecou Tu 19 49 824
Hong Yan 19 107 3,508
Hai Lu 19 135 1,825
Ye Tian 19 36 1,150
Ke Chen 19 67 1,634
Xingbang Hu 19 109 2,896
Yagang Yao 19 148 6,293
Jianping Lei 19 186 10,739
Shining Zhu 19 248 11,348
Bin Liu 19 224 4,016
Ping He 19 230 11,899
Qianhao Min 18 48 1,711
Xing-Hai Ning 18 45 1,589
Haoshen Zhou 18 556 43,251
Chen-Yu Zhang 18 197 20,329
Huan Wang 18 40 1,035
Wei Li 18 77 2,819
Zijian Guo 17 245 13,622
Ying-Fang Yao 17 41 703
Haibozhou 17 98 3,121
Lin Dong 17 126 6,031
Hongjian Lu 17 70 3,960
Shouyun Yu 17 108 5,395
Peng Wang 16 235 10,079
Xinran Wang 16 187 28,266
Wei Wang 16 88 3,019
Haibo 16 82 1,815
Yujun Song 16 52 4,550
Zhenda Xie 16 23 257
He-Gen Zheng 16 143 6,240
Xiancai Lu 16 159 2,689
Li-Ping Jiang 16 66 2,626