22.6K
Articles
603.4K
Citations
3.7
avg. Impact Factor
234
h-index

Most published authors in 2019

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Hong-Yuan Chen 83 926 44,126
Jun-Jie Zhu 80 383 19,423
Xing-Hua Xia 65 345 18,891
Jing-Juan Xu 54 323 16,263
Jing-Lin zuo 53 364 12,078
Huangxian Ju 52 725 36,802
You-Xuan Zheng 51 168 4,149
Xuefeng Wang 46 199 9,986
Yue Zhao 45 210 5,600
Peng Wang 42 235 10,079
Yi Shi 38 291 11,650
Haoshen Zhou 37 556 43,251
Zhongfeng Wang 36 117 728
Rong Zhang 34 264 3,650
Xinran Wang 34 187 28,266
Jun Lin 33 89 781
Guo Zijian 32 162 8,888
Wei-Wei Zhao 31 166 7,035
Haibo 30 82 1,815
Ping He 30 230 11,899
De-Chen Jiang 29 90 2,076
Daiqian Xie 29 216 4,556
Zijian Guo 29 245 13,622
Zou Zhigang 28 265 11,243
Ming-Hui Lu 27 156 7,939
Jia Zhu 27 113 12,990
Wei-Yin Sun 27 220 8,345
Zhuangzhi Shi 26 124 7,928
Wei Wang 26 88 3,019
De-Ju Ye 25 71 2,938
Zhong Jin 25 182 13,594
Zheng-Guang Wu 24 57 1,456
Yong Liang 23 105 5,233
Shu-Hua Li 23 226 7,324
Wen-Wei Zhang 23 46 1,122
Hui Wei 22 146 12,841
Jing 22 75 1,345
Li-Ping Jiang 22 66 2,626
Yan-Feng Chen 21 197 8,254
Deju Ye 21 83 3,593
Yan-qing Lu 20 313 7,278
Gengwen Tan 20 61 1,147
Yi-Tong Xu 20 17 307
Jianping Lei 20 186 10,739
Xinping Wang 19 92 1,734
Jing Zhao 19 100 2,995
Yi-Xiang Cheng 19 126 4,255
Zhen-Tao Yu 18 38 2,339
Yi-Tao Long 18 378 14,460
Yongbing Xu 18 116 1,902
Yagang Yao 18 148 6,293
You Song 18 332 12,173
Xing-Hai Ning 18 45 1,589
Dan-Ran Li 18 107 2,749
Liang He 17 89 3,049
Shining Zhu 17 248 11,348
Zhenda Lu 17 118 13,583
Li-Min Zheng 17 164 4,664
Yi Hu 17 69 4,476
Jichun Wu 17 218 3,457
Dong Shao 16 51 1,223
Xixi Hu 16 37 334
Hai Lu 16 135 1,825
Pengcheng Yao 16 29 6,206
Yi-Wu Quan 16 67 1,378
Yi Wang 16 34 629
Shicheng Yan 16 103 4,195
Zhen Liu 16 160 7,328
Luming Peng 16 140 3,411
Jian Su 15 48 879
Song-Song Bao 15 90 2,397
Guoqiang Wang 15 41 1,228
Shaohua Guo 15 83 4,786
Xin-Yi Wang 15 71 3,380
Xu' Cheng 15 49 1,520
Ai-Dong Li 15 192 4,652
Qing Wan 15 107 4,163
Yan Zhu 14 85 3,684
Xiuqiang Li 14 35 3,981
Guigen Li 14 214 7,803
Chen-Yu Zhang 14 197 20,329
Zheng Hu 14 135 10,456
Huan Wang 14 40 1,035
Bin Zhu 14 37 4,285
Baoshan Zhang 14 31 1,683
Di Wu 14 185 4,566
Xiqun Jiang 14 204 9,195
Jian-Dong Ye 13 113 1,967
Xi-Zhang Wang 13 91 6,223
Linwei Yu 13 115 2,739
Shaochuan Luo 13 26 1,376
Kezhu Jiang 13 45 2,469