51.3K
Articles
872.4K
Citations
2.1
avg. Impact Factor
256
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Shunichi Fukuzumi 20,530 573 32,615
Naoto Chatani 18,099 282 23,344
Masahiro Miura 14,934 433 28,339
Kohsuke Mori 12,277 267 10,731
Tetsuya Satoh 12,111 257 23,506
Hiromi Yamashita 11,905 364 15,230
Yasuhiro Shiraishi 10,515 170 10,353
Kei Ohkubo 10,487 439 19,126
Shu Seki 10,159 513 19,353
Akinori Saeki 10,094 351 13,318
Koji Hirano 9,825 241 15,152
Mamoru Tobisu 9,691 124 7,236
Ken Kurosaki 7,867 403 10,037
Tomoo Mizugaki 7,323 192 10,240
Takato Mitsudome 6,494 99 4,037
Masato Ohashi 6,357 93 3,185
Masayoshi Nakano 6,208 408 10,711
Takayuki Hirai 6,175 135 6,480
Yasutaka Kuwahara 6,056 198 5,718
Masayoshi Tonouchi 5,921 393 8,834
Kiyotomi Kaneda 5,731 179 11,832
Fumitoshi Kakiuchi 5,378 113 10,185
Eiichiro Fukusaki 5,328 291 7,951
Satoshi Minakata 5,307 99 3,451
Yoshito Tobe 5,217 308 9,908
Kazushi Mashima 5,112 303 9,771
Sensuke Ogoshi 4,949 176 6,202
Susumu Kuwabata 4,945 335 11,936
Kazukuni Tahara 4,600 115 5,189
Kazuya Kikuchi 4,518 197 14,284
Yoshishige Suzuki 4,501 371 15,972
Susumu Uchiyama 4,211 204 5,386
Michiya Matsusaki 4,049 198 4,558
Ichiro Hisaki 4,038 181 4,403
Hayato Tsurugi 3,678 129 4,440
Tadashi Mori 3,657 219 6,364
Youhei Takeda 3,613 79 2,726
Takayoshi Nakano 3,585 438 6,425
Katsunobu Nishihara 3,473 335 7,199
Makoto Yasuda 3,470 196 4,067
Toru Amaya 3,418 112 2,430
Jun Terao 3,395 190 7,682
Kazuto Yamauchi 3,319 87 2,966
Hiroshi Miyasaka 3,304 263 7,024
Hideo Matsuda 3,289 68 5,837
Yuji Wada 3,135 110 5,823
Tsuyoshi Kimura 3,107 126 9,040
Kazuo A Tanaka 3,074 129 3,621
Shinsuke Fujioka 3,050 339 4,131
Mitsuru Akashi 2,994 322 8,503
Toshikazu Hirao 2,989 126 4,507
Yoshitada Morikawa 2,941 277 9,029
Tomoyoshi Suenobu 2,918 130 5,918
Norimitsu Tohnai 2,906 99 2,068
Masanori Ozaki 2,882 566 8,983
Yasuhiko Sentoku 2,849 224 6,208
Takashi Kamegawa 2,818 70 2,641
Yoshiaki Sugimoto 2,791 76 2,014
Satoshi Kawata 2,759 212 16,295
Shun-Ichi Murahashi 2,698 236 10,262
Shigeto Seno 2,690 53 4,361
Hidehiro Sakurai 2,646 180 6,626
Nobuhiro Tsuji 2,572 459 18,314
Masashi Shiraishi 2,568 139 5,094
Hiroaki Kotani 2,547 82 4,003
Shin Mizukami 2,536 86 3,373
Yasutaka Kitagawa 2,487 249 5,812
Hidekazu Mukuda 2,486 138 2,715
Takeshi Naota 2,477 121 5,817
Ryohei Kishi 2,468 143 4,469
Yusuke Yamada 2,463 90 3,464
Motohiro Nakano 2,433 214 6,832
Eiichi Mizohata 2,413 49 1,288
Hiroshi Shimizu 2,347 242 4,830
Tatsuhiko Ohto 2,309 64 1,538
Yusuke Ano 2,266 25 1,627
Yoichi Shiota 2,220 89 3,494
Nobuhito Imanaka 2,209 285 5,600
Eiichi Tamiya 2,204 416 12,632
Yoichi Takenaka 2,196 12 1,471
Takanori Iwasaki 2,192 72 2,032
Kiichi Fukui 2,128 141 3,985
Yoshihisa Inoue 2,119 146 8,824
Toshifumi Ise 2,097 69 2,860
Nobuaki Kambe 2,075 81 1,611
Tomoo Ushio 2,050 78 1,730
Keisuke Shigemori 2,044 156 3,757
Toshiyuki Moriuchi 2,040 146 3,159
Toshiya Muranaka 1,977 139 4,276