51.3K
Articles
872.4K
Citations
2.1
avg. Impact Factor
256
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Takayoshi Nakano 375 439 6,682
Shunichi Fukuzumi 339 573 32,796
Hiromi Yamashita 332 364 15,330
Akinori Saeki 327 351 13,486
Kohsuke Mori 292 267 10,785
Eiichiro Fukusaki 286 293 8,049
Masahiro Miura 285 433 28,534
Naoto Chatani 278 282 23,459
Masayoshi Nakano 262 408 10,740
Kei Ohkubo 259 439 19,263
Shinsuke Fujioka 253 339 4,258
Masanori Ozaki 223 566 9,300
Michiya Matsusaki 220 198 4,626
Susumu Kuwabata 218 335 12,087
Hiroshi Ishiguro 216 252 4,733
Ken Kurosaki 212 403 10,170
Yasutaka Kuwahara 206 198 5,751
Masayoshi Tonouchi 204 393 9,211
Koji Hirano 203 241 15,231
Kazushi Mashima 198 305 9,859
Ichiro Hisaki 196 181 4,418
Masato Ohashi 187 93 3,219
Shu Seki 186 513 19,548
Makoto Yasuda 183 196 4,132
Hiroshi Miyasaka 179 263 7,077
Mitsuru Akashi 173 322 8,611
Mamoru Tobisu 173 124 7,256
Katsunobu Nishihara 171 335 7,343
Yoshito Tobe 168 308 9,972
Shigeo Wada 167 140 712
Hiroshi Shimizu 167 242 4,859
Makoto Kaneko 167 106 618
Yasuhiro Shiraishi 167 170 10,398
Takato Mitsudome 166 99 4,065
Mitsuo Nakai 165 231 3,456
Yoshitada Morikawa 165 277 9,170
Norimitsu Tohnai 160 99 2,076
Tomoo Mizugaki 156 192 10,320
Susumu Uchiyama 156 204 5,441
Nobuhito Imanaka 154 285 5,665
Sensuke Ogoshi 153 176 6,258
Kazuo A Tanaka 153 129 3,736
Michihiko Ike 152 159 3,056
Hiroshi Umakoshi 152 141 1,596
Yuji Ohishi 150 119 954
Nobuyuki Matubayasi 149 235 4,927
Takayuki Hirai 147 135 6,549
Toshikazu Takeda 144 141 633
Hayato Tsurugi 144 129 4,473
Satoshi Minakata 142 99 3,480
Kazuya Kikuchi 138 197 14,371
Takashi Hayashi 136 218 5,217
Yasutaka Kitagawa 135 249 5,851
Yoshishige Suzuki 134 372 16,534
Masanori Hashimoto 133 176 859
Toshimitsu Ushio 132 138 684
Toru Amaya 132 112 2,438
Yoshinobu Nishimura 129 338 7,388
Toshikazu Hirao 129 126 4,541
Hirotsugu Ogi 128 105 1,655
Hidehiro Sakurai 127 180 6,690
Takuya Ishimoto 126 157 2,067
Masahiro Kino-oka 125 186 1,887
Takahiro Hara 124 149 1,351
Ryohei Kishi 122 143 4,481
Masaaki Ashida 122 75 758
Kazuto Yamauchi 121 87 3,030
Tadashi Mori 121 219 6,424
Yasunobu Arikawa 121 119 875
Toshiya Muranaka 117 139 4,313
Fumio Matsuda 116 112 4,923
Minoru Asada 115 155 2,753
Tomoaki Matsuura 115 117 2,550
Hiroaki Nishimura 114 100 1,235
Shinobu Itoh 113 122 3,713
Yoji Shibutani 112 101 884
Katsuhiro Hirata 112 96 586
Youichi Sakawa 111 191 3,017
Noriaki Miyanaga 109 271 5,986
Tetsuya Satoh 108 257 23,660
Hideo Nagatomo 108 78 771
Yoshiaki Uchida 108 122 1,340
Shigenori Iwai 107 59 711
Kazukuni Tahara 106 115 5,223
Masakatsu Murakami 105 183 3,301
Tetsuya Tsuda 104 147 4,513
Shinji Sakai 103 142 3,565
Yasushi Mae 103 128 528
Toshiyuki Moriuchi 102 146 3,183
Hajime Watanabe 102 220 24,586
Shigemasa Takai 101 93 489
Isao Murata 100 120 491
Hideaki Takabe 100 106 2,362
Junpei Yamamoto 100 55 710