1.5K
Articles
18.2K
Citations
1.2
avg. Impact Factor
57
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Zhenyuan Guo 1,180 78 2,207
Shangjiang Guo 623 137 1,866
Qingguo Li 431 177 1,128
Zhengqiu Zhang 392 45 1,009
Yuting Cao 218 14 380
Lian Duan 140 21 331
Yu-Fei Yang 132 11 134
Xiao-Bao Shu 125 28 581
Liang Chen 102 8 110
Mingjie Cai 93 19 385
Linjun Wang 85 16 199
Shouyang Wang 65 596 13,754
Haijian Yang 60 27 215
Yuejian Peng 59 35 157
Guang-Hui Zheng 54 10 37
Yong Huang 51 19 316
Kun Shang 51 12 241
Shangzhi Li 45 8 81
Shuaibing Luo 43 14 34
Yichao Chen 43 23 81
Lan Yao 41 6 47
Yuan Cao 37 31 198
Lingling Zhang 34 16 257
Zhou Zhou 34 22 303
Minru Bai 33 13 112
Hua Wang 29 31 119
Zengyun Wang 28 38 469
Chao-Ping Dong 26 18 67
Haijun Luo 26 9 35
Guangming Lang 21 25 561
Dan Wu 20 7 53
Zejun Huang 17 18 96
Jianping Gao 13 5 20
Xin-Han Dong 11 31 142