2.6K
Articles
26.6K
Citations
3.5
avg. Impact Factor
58
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Ming Du 179 356 6,260
Songyi Lin 177 141 1,735
Bei-Wei Zhu 143 131 1,722
Da-Yong Zhou 139 134 1,471
Mingqian Tan 128 185 4,033
Shang-Ru Zhai 115 142 3,132
Qing-Da An 103 126 2,519
xiupin Dong 100 89 1,167
Guo Jing 100 71 611
Xiaoli Dong 97 86 1,441
Ming-Qiang Zhu 94 427 15,461
Shuang Song 86 69 1,035
Na Sun 85 58 528
Zuo-Yi Xiao 78 83 1,885
Xiu-Ping Dong 77 73 740
Jinghui Zhou 70 88 1,562
Kexin Wang 69 45 487
Lei Qin 68 66 791
Run-Cang Sun 59 211 11,551
Xian-Bing Xu 58 53 501
Yi Wang 57 46 643
Yao Li 56 50 939
Chunqing Ai 56 46 763
Xianzhen Li 55 42 548
Zhenyu Wang 54 33 371
Yumei Gong 53 42 566
Xiufang Zhang 49 46 979
Liang Song 48 42 480
Xing Wang 47 50 733
Hang Qi 46 41 244
Haisong Wang 45 92 2,134
Xianbing Xu 44 31 337
Yi Yang 42 119 2,208
Jun Mou 42 66 847
Wu 41 39 479
Yanzhu Guo 40 43 815
Xinping Lin 40 39 806
zhijie Bao 38 18 104
Cuiping Yu 37 32 504
Chen Hui 37 21 252
Hai Lin 36 105 2,072
Chengrong Wen 35 33 555
Ying-Huan Fu 33 29 449
Shasha Cheng 33 25 444
Hai-Tao Wu 32 59 726
Chaofan Ji 31 28 328
Ying Han 31 23 401
Huipeng Liang 30 29 347
Dongmei Li 30 16 267
Simin Zhang 29 23 210
Weijie Cai 26 22 298
Qi Zhao 26 36 479
Di Wu 25 13 109
Ziqing Gao 25 12 93
Yi Cheng 25 20 292
Zhen Sun 25 14 63
Jie Lu 24 30 483
Xiaodong Xia 24 83 1,205
Yuanfa Liu 24 19 160
Guiyue Jin 23 11 68
Shengjie 23 18 197
Xiao Wang 22 21 159
Yue Tang 22 19 157
Jing-Feng Yang 22 26 377
De-Yang Li 22 23 184
Yongfang Qian 21 15 96
Hongshun Hao 21 33 254
Fang Yu 21 20 685
Xiao-yang Liu 21 18 186
Nan Zheng 20 15 178
Xueru Sheng 20 19 237
Guowen Wang 20 22 324
Fawen Yin 20 14 56
Jinfeng Pan 19 30 403
Jiarun Han 19 35 299
Sufang Zhang 19 39 751
Pengbo Cui 19 10 175
Feng Zhang 18 54 1,548
Xiaohang Tuo 18 12 52
Liang Dong 18 16 180
Wengang Jin 18 58 561
Bingnan Liu 18 13 122
Haiming Li 17 10 190
Di Jiang 17 10 28
Haiqiang Shi 17 17 185
Wentao Su 16 74 1,123
Xiufang Dong 16 22 91
Ling-Ping Xiao 16 59 1,572
Guoxiang Wang 16 24 354
Jiang Pengfei 16 9 65
Lihua Lyu 15 12 47
Yanyan Wang 15 12 68
Irma Chacón 15 19 137
Yanna Lv 15 12 61
Chenxu Yu 15 93 2,554