36.3K
Articles
578.9K
Citations
2
avg. Impact Factor
206
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Bhim Singh 315 1,600 17,577
Anurag S Rathore 205 265 4,601
Suman Chakraborty 102 372 7,499
Bikaramjit Basu 101 326 6,503
Ashutosh Sharma 94 337 13,644
Bijaya K Panigrahi 89 404 8,726
Kumar Vaibhav Srivastava 89 148 2,306
Makarand Ghangrekar 88 213 5,725
Veena N Choudhary 80 189 6,838
Sukumar Mishra 80 295 5,358
Santosh K Gupta 75 179 3,318
R P Chhabra 75 100 2,325
Veena Choudhary 75 147 5,455
Subhasish Dey 71 213 3,701
Manoj Kumar Tiwari 69 226 5,868
Mohammad Jaleel Akhtar 69 177 1,631
sukumar Nandi 64 235 1,307
Chandra Shekhar Prasad Ojha 61 192 1,582
Anjali Pal 58 66 5,116
S P Jeevan Kumar 58 98 2,239
Sachchida N Tripathi 56 105 4,270
Mv Kartikeyan 56 170 973
Dipak Mazumdar 55 72 1,421
Ashok Kumar Pradhan 53 82 1,671
Kantesh Balani 52 212 5,434
Dilip Kumar Pratihar 52 201 2,471
Jayanta Mukherjee 51 65 399
sreedhar Madichetty 51 171 1,666
Aurobinda Routray 50 176 2,426
Amit Patra 49 56 723
Indranil Manna 49 250 7,519
Ranjana Patnaik 48 84 1,290
Nirupam Chakraborti 48 60 1,127
Manish Kumar Goyal 46 116 2,066
Kalayanmoy Deb 46 510 56,509
Santanu Chaudhury 46 57 236
Professor S P Singh 45 93 1,083
Ramesh P. Singh 45 271 6,936
M C Ray 45 72 1,723
Yegnanarayana Bayya 44 162 4,087
Harpal Singh 44 68 1,084
Nikhil Dhawan 44 88 798
Rahul Vaish 43 230 2,969
Rintu Banerjee 42 93 2,633
V Ramgopal Rao 42 268 3,398
Kallol Mondal 40 148 1,656
Kkpant 40 203 7,359
Arun H S Kumar 40 501 11,313
Jayadeva 40 67 1,577
Ethirajan Rathakrishnan 39 77 447
Sriparna Saha 39 202 2,403
Pramod Agarwal 39 73 578
Indranil Sengupta 39 58 579
Brejesh Lall 39 77 210
Chandra Sekhar Tiwary 38 309 8,424
Bs S Murty 38 397 12,781
Tarun K Bhattacharyya 38 110 645
Shiv Govind Singh 38 111 1,407
Vijay Kumar Jain 37 74 1,520
Sushmee Badhulika 37 147 3,175
Saptarshi Ghosh 36 79 1,692
M Jagadesh Kumar 36 201 4,712
Santanu Kumar Mishra 35 97 1,100
Sudip Misra 35 352 5,520
Rajalakshmi Pachamuthu 35 105 502
Amiya K Jana 34 81 1,244
Bimlesh Kumar 34 193 1,256
Niloy Ganguly 34 178 1,717
Chandan Chakraborty 34 91 1,190
Rakhesh S Kshetrimayum 34 103 623
Moumita Das 33 121 3,411
Siva Ram Murthy Chebiyyam 33 87 769
Veena Koul 33 80 2,398
Viswanathan Shankar 33 64 1,034
Shirsendu Mitra 32 90 1,217
Abhijit Mukherjee 32 192 4,258
Sirshendu De 32 107 2,069
Anirban Sengupta 32 75 472
Pallab Dasgupta 32 71 184
Arun K Samantaray 32 131 1,858
Janakarajan Ramkumar 32 152 2,068
Jyotsna Dutta Majumdar 32 110 2,261
Prasanta Kumar Das 31 81 743
Sunil Nath 31 57 802
Somenath Ganguly 31 31 140