46.5K
Articles
796.5K
Citations
3.4
avg. Impact Factor
240
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Xinliang Feng 17,191 685 73,264
Yi-Xin Zhao 15,975 200 14,013
Pan Liu 13,597 270 35,025
Xiao-Dong Zhuang 13,565 201 16,480
Jinhui Zhu 13,511 158 13,040
Yong Cui 12,105 122 8,485
Xinde Cao 11,636 152 13,432
Xinyuan Zhu 11,506 272 10,675
Xiaodong Zhuang 11,358 110 12,885
Jie-Sheng Chen 11,347 344 17,216
Juan Su 11,322 199 10,131
Da-Xiang Cui 11,284 384 19,180
Deyue Yan 10,837 237 10,198
Xingyi Huang 10,307 155 11,375
Yongfeng Zhou 8,413 143 7,918
Wang-Zhang Yuan 7,689 147 9,856
Chunxia Tan 7,662 55 4,540
Supeng Pei 7,629 92 4,469
Tao Deng 7,597 132 5,673
Taiyang Zhang 7,490 59 4,220
Wanbin Zhang 7,363 274 8,275
Peng Tao 7,293 104 4,686
Jian-Bo Wu 7,213 121 7,511
Yan Liu 7,168 86 6,447
Kai-Xue Wang 7,079 152 8,442
Dongqing Wu 7,018 106 7,929
Wen Shang 6,985 96 4,584
Zi-Feng 6,964 187 7,376
Chengyi Song 6,857 104 4,461
Jun Yang 6,820 183 9,576
Jiu-Lin Wang 6,554 138 9,380
Chun-Hai Fan 6,148 734 54,154
Mingwei Chen 5,964 405 43,537
Xin-Hao Li 5,886 113 6,881
Yiyong Mai 5,708 113 6,993
Wei-Liang Xia 5,614 117 8,152
Liang Li 5,559 86 8,840
Zhi Yang 5,049 324 17,938
Naiqiang Yan 4,919 131 5,466
Xiaoyun Xu 4,661 282 18,102
Weiliang Xia 4,407 43 6,603
Zhichuan J Xu 4,360 354 30,087
Yanna NuLi 4,347 97 4,401
Di Zhang 4,061 610 23,120
Yongyang Gong 3,993 45 2,694
Yong Wang 3,915 53 2,279
Long Kong 3,854 42 2,123
Miao Kan 3,844 36 2,334
Jack Shuilong Shen 3,840 118 5,876
Tahir Rasheed 3,815 158 4,544
Qian Li 3,781 252 5,787
Huanan Duan 3,683 70 3,006
Hua Li 3,682 71 2,250
Jiantao Zai 3,678 109 4,760
Xuefeng Qian 3,678 228 9,917
Mingce Long 3,659 99 6,518
Shui-Long Shen 3,656 321 11,598
Ling Zhao 3,636 66 2,661
Zhenming Xu 3,633 158 4,854
Guo-Yuan Yang 3,439 160 5,019
Hezhou Liu 3,433 51 1,907
Shouqiang Huang 3,296 44 1,961
Yanjie Su 3,265 136 4,925
Fan Zhang 3,255 35 1,480
Jing Bai 3,204 106 4,141
Zan Qu 3,195 115 4,830
Meixia Tao 3,181 191 4,299
Chunlei Zhang 3,162 52 2,778
Wenjiang Ding 3,117 282 9,041
Yue Su 3,111 63 2,423
Chuan-Liang Feng 3,084 79 1,857
Chuan Zhang 3,055 71 3,151
Liyuan Han 2,999 325 21,484
Sixun Zheng 2,941 217 6,586
Chao Wu 2,928 61 6,385
Yu-Shi He 2,904 81 3,235
Qian Wang 2,860 161 3,820
Lu Han 2,843 142 3,669