10.5K
Articles
416.6K
Citations
5.1
avg. Impact Factor
242
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Dongyuan Zhao 574 706 83,915
Yong-Yao Xia 337 259 19,684
Yong-Gang Wang 325 386 30,768
Renchao Che 280 241 11,663
Chunhui Deng 272 300 13,527
Fan Zhang 250 219 17,987
Chun-Hui Deng 245 211 9,173
Fuyou Li 222 172 20,034
Mingfei Zhou 219 211 6,107
Zhengzhong Shao 214 311 15,792
Wei Li 210 309 23,208
Guo-Xin Jin 210 167 6,310
Xiangmin Zhang 207 237 11,301
Zhan-Ting Li 201 282 9,795
Baohong Liu 200 184 6,719
Lin-Jie Yan 195 159 1,757
Yonghui Deng 195 200 14,837
Zhi-Pan Liu 188 195 10,953
Jie Wu 185 236 9,769
Xin Xu 164 196 9,256
Biao Kong 160 94 4,139
Peng-Yuan Yang 151 156 3,795
Yi Tang 149 134 6,088
Wei Feng 145 99 10,205
Liang Qiao 141 118 2,038
Tao Yi 137 104 4,356
Zi Gao 129 75 1,689
Gengfeng Zheng 127 100 10,892
Dan-Wei Zhang 125 79 2,388
Xiaomin Li 124 102 7,427
Tao Tu 121 102 3,671
Fen-Er Chen 115 130 1,400
Xiaoli Dong 111 79 4,360
Zhen Hua Li 111 96 2,478
Hao-Jie Lu 110 114 2,281
He-Yong He 110 97 3,251
Yahong Zhang 107 141 6,940
Junliang Zhang 105 283 12,786
Zhenxia Chen 104 173 8,916
Mingxia Gao 104 61 1,266
Guan-Jun Wang 97 65 1,445
Ai-shui Yu 95 128 4,086
Hao Guo 93 73 1,325
Dong Yang 91 183 8,293
Angang Dong 88 108 6,384
Zhong-Sheng Wang 85 108 11,237
Xueen Fang 82 50 1,187
Yong Cao 78 78 4,174
Renhua Fan 76 63 1,456
Xinjian Ji 76 41 578
Wei-Lin Dai 74 136 5,413
Zheng-Wen Fu 73 122 4,880
Yun Ling 73 57 1,180
Quan-Rui Wang 69 86 910
Yong Fan 69 45 2,575
Cheng Shang 68 49 1,224
Yuping Wu 68 555 30,545
Jun-Li Hou 67 36 2,194
Wen-Bin Cai 66 97 6,293
Yong-Mei Liu 64 57 3,822
Lei Xie 63 38 413
Wenning Wang 63 43 596
Xiaowei Cheng 63 46 1,829
Huan-Ming Xiong 62 51 5,443
Qiaowei Li 62 64 3,008
Hualong Xu 60 42 817
Xing-Wen Sun 59 41 1,153
Ming Xu 57 32 1,493
Shangfeng Wang 55 26 1,470
Lijuan Zhang 54 62 3,949
Zhi-Ming Li 54 41 736
Xigeng Zhou 54 49 1,030
Qiong Xie 54 46 478
Yaming Zhou 53 44 772
Da 53 24 282
Lina Wang 52 44 1,247
Ye-Fei Li 52 36 2,038
Bin Yue 52 42 552
Xiaoqing Zeng 51 115 1,251
Xian-Feng Gu 51 52 1,539
Ziyang Guo 50 55 2,582
Ying-Feng Han 50 92 3,431
Hui Chen 50 50 1,127
Jin-Feng Hu 50 67 981
Lingfei Lu 48 24 1,707
Yinghong 48 62 1,471
Shengming 48 64 788
Xiangshi Tan 48 46 595
Yajun Wang 48 78 7,730