19.9K
Articles
659.7K
Citations
3.9
avg. Impact Factor
275
h-index

Most published authors in 2016

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
John A Rogers 66 607 68,735
Ye Li 31 254 9,435
Jianjun Cheng 22 219 17,490
Kyung-In Jang 21 55 6,012
Jeonghyun Kim 21 51 6,598
Huimin Zhao 20 205 11,599
YuHao Liu 19 37 5,933
Jian-Ming Jin 19 205 3,449
Wen-Tso Liu 18 172 10,650
Gabriel Popescu 17 175 10,003
Paul Braun 17 213 13,714
Kristopher Alan Kilian 15 75 4,704
Christopher V Rao 14 48 1,457
Narayana Aluru 13 277 13,307
Jian-Min Zuo 13 216 7,940
Rohit Bhargava 13 208 6,680
Hong Yang 12 158 18,259
Qiye Zheng 12 50 11,073
Angus A Rockett 11 142 4,438
Junmin Lee 11 62 1,843
Hyunjoon Kong 11 137 3,482
Nancy R Sottos 11 267 26,749
Amr A Abdeen 11 29 1,325
Su Yan 10 46 593
Ke Yang 10 17 918
Paul V Braun 10 99 12,209
Masaru K Nobu 10 45 1,526
Anthony Banks 10 45 4,237
Ming-Hsun Cheng 10 119 2,119
Brian T Cunningham 10 162 6,676
Scott R White 10 162 16,412
Brendan A C Harley 10 146 5,663
Seung-Kyun Kang 10 65 4,807
Paul J A Kenis 10 214 17,748
Min Kyung Lee 10 32 687
Weng Cho Chew 10 203 5,960
Martin Ostoja-Starzewski 10 252 6,465
Murugesu Sivapalan 9 303 20,865
Kewang Nan 9 24 1,991
Randy Ewoldt 9 109 4,749
Duck Hyun Lee 9 80 5,789
Ritu Raman 9 22 1,109
Elizabeth T Hsiao-Wecksler 9 84 1,919
Randy H Ewoldt 9 86 4,302
Timothy Bretl 9 65 2,150
Zheng Yan 9 72 10,019
Jinwoo Kim 9 33 777
Abhishek Jaiswal 8 9 220
Stephen A Boppart 8 423 15,732
Yang Zhang 8 55 1,529
Robert Carl Nikolai Pilawa-Podgurski 8 122 3,022
Minjee Kang 8 24 845
Xuelin Guo 8 35 2,376
Tonghun Lee 8 55 734
Qian Yin 8 31 2,194
Qing Lin 8 6 514
Neil A Krueger 7 10 767
Basanta Bhaduri 7 66 2,043
Gunchul Shin 7 24 3,266
Ahyeon Koh 7 28 1,619
Dipanjan Pan 7 162 4,883
Kai-Chieh Tsao 7 7 601
Ki Jun Yu 7 47 8,100
Mani Golparvar-Fard 7 79 2,971
Andrew Ferguson 7 86 3,228
Ying Diao 7 86 6,182
Ximing Cai 7 145 5,757
Waltraud Kriven 6 195 5,791
Billie F Spencer Jr 6 31 714
Mikhail Kandel 6 55 932
SungWoo Nam 6 65 3,794
J Riley Edwards 6 61 424
Cecilia Leal 6 44 1,373
Sumit Verma 6 12 1,640
Woon-Hong Yeo 6 113 5,881
Deming Chen 6 102 1,306
Yung-Tin Pan 6 30 2,237
Khaled El-Rayes 6 85 1,849
Brandon Boyce 6 4 221
Mikhail E Kandel 6 40 719
Jeffrey Moore 6 482 46,662
Michael Cai Wang 6 31 947