5.3K
Articles
107.2K
Citations
3
avg. Impact Factor
123
h-index

Most cited authors in 2016

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yusheng Zhao 801 232 9,399
Ruqiang Zou 801 342 21,874
Changfeng Chen 733 138 6,026
Shuai Li 595 39 2,042
Kwang J Kim 535 262 8,917
Yonggang Wang 303 87 2,181
Yong-Gang Wang 277 386 30,768
Yu Yang 255 52 1,258
Sajjad Ahmad 237 169 4,812
Pradeep L Menezes 232 154 3,868
Daniel Gerrity 221 54 2,505
Hung Manh La 218 82 1,839
Xiaokun Yang 218 21 589
Hongfei Lin 191 97 2,806
Michael G Pravica 152 75 1,472
Mohammad Toufiq Reza 143 77 2,951
M Toufiq Reza 143 69 2,610
Oliver Tschauner 134 63 1,748
Qi Shen 130 16 261
Sarah Trabia 130 10 140
Zong Tian 128 49 523
Charles J Coronella 118 35 2,316
Keri L Ryan 111 38 683
Lisha Yang 105 27 591
Hassan Masoud 93 32 696
David J Hanigan 90 45 1,045
Dev Chidambaram 87 47 650
S W Tyler 85 55 2,049
Ming Li 82 133 2,993
Qingsu Cheng 73 20 450
Pawan Pathak 66 14 208
Augustus Merwin 58 11 180
Liping Wang 57 99 2,266
Hang Chang 51 48 969
Ju Han 51 25 1,824
Mina Khoshdeli 51 17 109
Bahram Parvin 48 26 632
Brendan Tran Morris 48 60 1,606
Xiaoshan Zhu 45 25 222
Esmaeel Rahmanishamsi 40 13 126
Dhanesh Chandra 27 84 1,277
Arslan Munir 17 50 535
Siming Liu 12 13 46
Shamik Sengupta 12 76 828
Mehmet Hadi Gunes 11 32 375