47.8K
Articles
1.2M
Citations
2.4
avg. Impact Factor
314
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Timothy M Pawlik 256 880 27,869
John C Byrd 235 369 16,206
William T Abraham 212 184 9,585
Ganzhen Deng 166 123 3,262
Jürgen A Richt 145 136 3,028
Amanda E Toland 135 177 10,013
Edward B Breitschwerdt 131 380 15,014
Linda J Saif 131 153 5,971
Carlo Maria Croce 129 166 30,377
Ann Scheck McAlearney 114 179 2,023
Brittany M Bernardo 113 104 2,745
Jae-Hak Park 113 80 1,466
En-Min Zhou 112 139 1,898
Hwa-Young Youn 110 82 771
Deyun Wang 109 121 2,737
Spero R Cataland 106 115 2,864
Steve S Dritz 106 72 372
A M Abd El-Aty 105 409 5,785
Andrew S Bowman 105 81 1,032
Nicholas T Funderburg 102 110 4,912
Steeve Giguere 101 159 3,744
Leslie A Lyons 100 169 5,455
Yuan-Feng Zou 97 107 1,641
Daniel M Prevedello 96 273 8,155
Ganwu Li 96 81 1,463
Yu C Chang 96 130 2,520
John D Corrigan 96 145 6,215
Thierry Olivry 94 242 5,519
Xu Song 92 88 1,298
Ricardo L Carrau 92 309 12,841
Andres M Perez 92 93 1,339
Li-Xia Li 92 88 1,205
Jay L Zweier 90 293 20,490
Phillip C Gauger 88 104 2,292
Steven K Clinton 88 155 5,861
Yuanliang Hu 87 82 1,648
Naisheng Zhang 86 77 1,715
Tanja Opriessnig 86 236 8,040
Joseph D Tobias 86 373 3,049
Gireesh Rajashekara 84 97 1,833
Nicole I Stacy 84 111 513
Thomas E Wittum 84 150 4,139
Jacqueline M Nolting 83 52 922
Jiaguo Liu 83 86 1,492
RenYong Jia 81 277 2,746
Chong Wang 81 189 2,929
Matt J Griffin 81 141 1,650
Zhongqiong Yin 81 85 1,210
Peixuan Guo 80 227 10,375
Igor F Canisso 80 85 745
Yongguo Cao 79 94 2,254
Zhoumeng Lin 79 87 1,670
Anchun Cheng 78 314 3,111
David C Flanigan 77 168 5,799
Jennifer A Woyach 77 104 5,203
Zhong-Qiong Yin 77 100 1,582
Kangfeng Jiang 76 53 1,157
Qin Zhao 75 126 1,690
Jiyoung Lee 75 80 1,271
Yunhe Fu 75 85 1,976
Tracy Stokol 75 109 2,085
Qiuhong Wang 75 69 2,976
Anastasia N Vlasova 74 84 2,779
Yrjo T Grohn 74 131 2,928
Konstantinos Dean Boudoulas 74 39 376
Jessica L Krok-Schoen 74 74 607
Sagar M Goyal 74 117 3,629
Rafael Martinez-Perez 73 106 462
Jianqiang Zhang 73 91 1,875
Jianhua Yu 71 127 5,087
Shun Chen 71 254 3,666
Don Hayes Jr 71 350 5,831
James S Blachly 70 124 2,056
Chad W Schmiedt 70 74 587
Timothy R Huerta 69 94 1,380
Tiruvoor G Nagaraja 69 161 4,370
Jong-Hwan Park 69 82 2,322
Bettina Wagner 68 118 2,485
Hee-Myung Park 67 57 418
Bradley J Blitvich 67 78 2,171
Suk Kim 67 104 1,326
Annette M O'connor 66 179 2,778
Xiao-xia Liang 66 73 1,057
Maryam B Lustberg 65 123 3,561
Craig C Hofmeister 65 241 6,709
Jin-Young Chung 65 52 517
Qijing Zhang 64 166 7,227
B Duncan X Lascelles 64 218 5,965
Amy J Johnson 64 140 14,181
Orlando P Simonetti 64 133 11,282
Thomas M Best 63 78 3,737
Brad H Rovin 63 124 4,292
Wolfgang Sadee 62 122 6,782
Hee-Chun Lee 62 75 168