2.1K
Articles
58.3K
Citations
6.6
avg. Impact Factor
106
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yi Shi 224 291 11,650
Xuefeng Wang 216 199 9,986
Jing-Lin zuo 180 364 12,078
Yue Zhao 164 210 5,600
Zou Zhigang 149 265 11,243
Xinran Wang 148 187 28,266
Haoshen Zhou 139 556 43,251
Peng Wang 134 235 10,079
Wei-Yin Sun 127 220 8,345
You-Xuan Zheng 122 168 4,149
Ping He 119 230 11,899
Xinping Wang 118 92 1,734
Qijing Wang 113 61 2,078
Yan-qing Lu 108 313 7,278
Jun Xu 107 196 4,832
Kunji Chen 100 149 2,327
Dan-Ran Li 91 107 2,749
He-Gen Zheng 83 143 6,240
Li-Min Zheng 81 164 4,664
Rong Zhang 78 264 3,650
Shicheng Yan 76 103 4,195
Jia Zhu 74 113 12,990
Qing Wan 73 107 4,163
Song-Song Bao 69 90 2,397
Li-jia Pan 68 118 11,127
Yun Li 68 84 2,946
Linwei Yu 68 115 2,739
Lijia Pan 67 62 6,563
Yagang Yao 66 148 6,293
Wei Hu 66 173 3,746
Cheng-Hui Li 60 91 3,914
Shining Zhu 59 248 11,348
Zhaosheng Li 58 176 9,666
Yongbing Xu 58 116 1,902
Huigang Zhang 57 96 6,206
Ai-Dong Li 57 192 4,652
Peng Chen 55 129 4,520
Ting Xu 54 84 4,124
Jian Su 53 48 879
Xin-Yi Wang 52 71 3,380
You Song 52 332 12,173
Di Wu 51 185 4,566
Junzhuan Wang 50 68 1,150
Gengwen Tan 48 61 1,147
Shan-Tao Zhang 48 124 4,004
Fengqiu Wang 47 101 7,151
Zhen Shen 46 81 3,214
Jianguo Liu 46 121 5,177
Qingyi Lu 43 123 5,492
Feng Gao 43 68 1,556
Dong Shao 43 51 1,223
Mingjin Cui 42 62 2,235
Zhen-Tao Yu 42 38 2,339
Liang He 41 89 3,049
Zhenda Lu 40 118 13,583
Shaohua Guo 40 83 4,786
Zheng-Guang Wu 40 57 1,456
Xiaowei Zhang 39 63 1,771
Yan-Qiang Cao 38 48 965
Yi Lu 37 42 2,569
Jing Li 36 37 1,141
Shaochun Tang 35 45 1,763
Zihan Shen 34 39 2,240
Fang-Fang Ren 34 127 1,875
Di Wu 34 149 5,443
Ming-Hui Lu 32 156 7,939
Shuangbao Wang 32 47 2,020
Hai Lu 32 135 1,825
Le Shi 31 21 433
Fei Xu 30 161 3,753
Yuefeng Nie 30 50 1,618
Shi-Jun Ge 30 45 1,216
Di Wu 29 143 2,819
Lin Zhou 28 55 6,645
Xing-Hai Ning 28 45 1,589
Dun-Jun Chen 26 106 1,189
Xiao-Qing Pan 26 534 27,337
Yan-Feng Chen 25 197 8,254
Xiaowei Mu 25 21 1,151
Zhihao Yu 25 25 1,938
Pengcheng Yao 25 29 6,206
Yi Wang 24 34 629
Jian-Cheng Lai 24 32 1,535
Yufeng Hao 24 43 6,261
Yurui Xu 24 23 219