1.7K
Articles
20.5K
Citations
3.6
avg. Impact Factor
54
h-index

Most cited authors in 2020

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Changsheng Zhang 449 120 4,695
Li-Ping Zhang 400 42 1,002
Yong-Hong Liu 206 288 4,805
Jianhua Ju 186 123 3,097
Xue-Feng Zhou 157 132 2,181
Shan Liu 146 30 1,656
Dusmant Maharana 140 5 181
Jun-Feng Wang 135 121 2,196
Yu-Xin Sun 127 49 1,768
Songlin Liu 102 40 474
Bin Yang 90 73 1,332
Bin Yang 79 70 1,051
Yunxue Guo 72 51 1,727
Qingbo zhang 66 37 493
Yiguang Zhu 62 53 1,021
Xin Peng Tian 58 29 595
Yuxin Sun 53 18 235
Shu-Hua Qi 52 84 1,806
Qinglian Li 50 31 488
Fa-Zuo Wang 49 31 633
Wei-Mao Zhong 49 14 155
Hongbo Huang 48 38 992
Xiaoping Huang 48 77 1,588
Ziniu Yu 47 61 542
Xiang Zhiming 47 56 587
Ting Chen 46 55 705
Xiaoxue Wang 46 66 2,703
Yang Zhang 46 99 1,597
Chun Gui 43 17 205
Chunhua Ren 41 50 437
Li Zhang 41 56 1,033
Qiang Lin 40 57 732
Xia-Yu Chen 39 4 41
Yongxiang Song 38 19 489
Junying 38 34 1,219
Xiao Jiang 37 37 378
Yunchao Wu 36 32 374
Kunlong Li 36 11 133
Saravana Kumar 36 9 84
Wei Liu 35 6 109
Geng Qin 35 40 463
Chunzai Wang 31 155 7,844
Qi Zeng 30 13 80
Weiwei Liu 30 24 380
Wenjun Zhang 29 102 2,745
Zhijian Jiang 29 38 567
Wen Huang 26 35 275
Xiangjing Qin 26 17 204
Maoxian He 24 38 417
Yuehuan Zhang 22 59 555
Zohaib Noor 20 9 31
Shengrong Liao 20 43 816
Haibo Zhang 19 45 1,307
Weiqiang Wang 17 45 673
Jun Li 16 54 1,290
Zhen Sun 16 65 1,706
Xiaomin Xia 16 40 396
Hua Zhang 16 48 1,218
Fangfang Yang 15 16 286
Imran Khan 14 6 27
Siqiang Chen 14 7 30
Normand Luo 13 39 482
Lei Jiang 13 22 149
Shu Xiao 12 27 245