1.7K
Articles
20.5K
Citations
3.6
avg. Impact Factor
54
h-index

Most cited authors in 2018

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yong-Hong Liu 742 288 4,805
Xue-Feng Zhou 641 132 2,181
Jun-Feng Wang 611 121 2,196
Bin Yang 558 73 1,332
Bin Yang 376 70 1,051
Xiao-Wei Luo 372 37 452
Yan Yan 367 39 869
Zeng-Hui Diao 338 68 2,494
Jianhua Ju 330 123 3,097
Hongbo Huang 214 38 992
Qinglian Li 194 31 488
Yunxue Guo 126 51 1,727
Xiaoping Huang 125 77 1,588
Yongxiang Song 125 19 489
Shengrong Liao 125 43 816
Ting Chen 124 55 705
Jingping Zhang 123 33 611
Kunlong Li 112 11 133
Li Zhang 110 56 1,033
Songlin Liu 107 40 474
Yunchao Wu 104 32 374
Junde Dong 101 36 444
Wen Huang 100 35 275
Fa-Zuo Wang 96 31 633
Xiao Jiang 95 37 378
Juan Ling 95 34 297
Chunhua Ren 94 50 437
Zhijian Jiang 92 38 567
Chun Gui 86 17 205
Normand Luo 81 39 482
Xiangjing Qin 74 17 204
Yuehuan Zhang 73 59 555
Wei-Mao Zhong 73 14 155
Ziniu Yu 72 61 542
Xiaoxue Wang 71 66 2,703
Hongmei Li 64 35 392
Shu Xiao 61 27 245
Yunfeng Hu 61 23 114
Da Huo 58 29 354
Fangfang Yang 54 16 286
Shu-Hua Qi 54 84 1,806
Xiaohong Huang 51 65 1,734
Zhixin Ke 50 47 661
Qiang Lin 47 57 732
Geng Qin 47 40 463
Yang Zhang 46 99 1,597
Wenguang Liu 44 10 67
Maoxian He 43 38 417
Lei Jiang 39 22 149
Junying 38 34 1,219
Jiaxing Liu 35 18 166
Songwei Ni 35 19 274
Haibo Zhang 34 45 1,307
Qingbo zhang 34 37 493
Linbin Zhou 33 25 288
Yuan Zhang 31 11 83
Changsheng Zhang 29 120 4,695
Wenjun Zhang 29 102 2,745
Yiguang Zhu 27 53 1,021
Weiwei Liu 27 24 380
Xiang Zhiming 26 56 587
Hua Zhang 25 48 1,218
Xiaoyu Kong 22 15 148
Zhiqiang Guo 12 15 202