62.3K
Articles
1.3M
Citations
3.3
avg. Impact Factor
314
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xue-Qiang Zhang 719 642 66,767
Feiyu Kang 476 832 47,068
Ce-Wen Nan 430 318 20,973
Jinliang He 419 471 8,086
Jun Li 365 471 35,369
Lian Duan 354 225 9,661
Jing-Feng Li 333 460 23,334
Fei Wei 330 477 43,007
Jing 297 227 14,128
Hongwei Zhu 289 361 23,506
Huazhong Yang 275 250 3,019
Xi Zhang 263 303 22,424
Gang 260 197 2,124
Jing Zhu 254 223 6,369
Xi-Qiao Feng 249 434 14,593
Zhenghe Feng 249 228 3,738
Feng Pan 244 385 11,752
Shengwei Mei 239 236 3,638
Xue Feng 237 258 9,259
Cheng Song 231 216 6,445
Hui Wu 226 360 28,085
Xun Wang 218 240 16,373
Zhigang Shuai 212 409 22,969
Zhisheng Niu 207 207 3,371
Jing Yu 203 158 3,476
Ji Zhou 194 210 4,770
Pingyi Fan 193 187 2,242
Yongdong Li 192 167 2,355
Zhiping Xu 184 175 9,173
Jian Yang 183 164 1,714
Xiang Chen 183 124 10,204
Yihui Zhang 183 168 12,918
Xiu-mei Wang 182 133 2,819
Huaping Xu 182 138 8,100
Chencan Du 181 158 2,394
Zhengming Zhao 176 170 3,469
Yang Shen 172 163 9,578
Xin-Bing Cheng 169 121 22,905
Zheng Jun Zhang 169 213 5,030
Bao-Hua Li 168 178 12,609
Jing Liu 167 255 8,481
Yong Ren 165 153 3,628
Ce-Wen Nan 163 108 5,750
Jun Hu 163 133 2,781
Jianwen Luo 163 210 3,736
Yuan-Hua Lin 162 128 8,144
Yuan-Hua Lin 162 114 4,679
Hong-Jie Peng 161 141 18,969
Lajos Hanzo 159 1,646 39,407
Jinquan Wei 157 248 14,149
Rufan Zhang 155 109 9,216
Bo-Quan Li 151 129 8,610
Jian Song 150 160 1,829
Wei Lv 149 218 15,665
Chongqing Kang 146 273 8,725
Zhaocheng Wang 139 245 8,759
Shidong Zhou 137 90 1,102
Ke Wang 136 235 9,336
Shenheng Xu 135 133 1,833
Zidong Wu 134 157 5,988
Boming Zhang 134 111 2,749
Qinglai Guo 134 154 2,851
Kai Sun 133 132 4,162
Wenchuan Wu 132 153 3,431
Hong Lin 132 89 3,921
Yi Luo 132 96 1,118
Jiang-Fei Xu 131 80 3,162
Wenhua Chen 131 141 1,792
Linglong Dai 129 193 10,319
Fei Zeng 129 154 6,697
Liangti Qu 128 339 30,124
Wei Pan 127 157 6,405
Yan-Bing He 126 183 12,112
Maokun Li 124 127 1,684
Yue Li 122 214 3,548
Jinying Yuan 121 118 5,725
Xiaogong Wang 121 125 3,862
Ning Ge 121 120 1,414
Guangtao Li 120 142 4,501
Jia-Qi Huang 120 330 32,953
Qingling Feng 120 167 6,004
Wei Chen 119 205 2,721
Hong Lin 118 110 3,588
Xin-Hui Xing 118 163 4,631
Pei-Luen Patrick Rau 116 92 1,164
Diannan Lu 116 96 1,850
Hua Guo 116 84 841
Zheng-Hong Huang 115 148 6,970
Liduo Wang 114 129 10,108