576
Articles
9.3K
Citations
3.2
avg. Impact Factor
46
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Changfeng Chen 88 138 6,187
Sajjad Ahmad 79 166 4,900
Eakalak Khan 63 175 3,187
Kwang J Kim 61 259 9,066
Sahjendra N Singh 56 105 1,889
Mei Yang 55 40 355
Yi-Tung Chen 48 140 2,114
Hui Zhao 42 39 739
Yusheng Zhao 41 232 9,678
Michael G Pravica 40 75 1,494
Ruqiang Zou 34 341 22,782
Yonggang Wang 33 87 2,298
Mohamed B Trabia 33 48 401
Oliver Tschauner 32 62 1,801
Moses 31 54 493
Qiang Zhu 30 59 4,028
Daniel Gerrity 28 53 2,551
Woosoon Yim 27 36 499
Haroon Stephen 25 27 503
Shahram Latifi 24 28 386
Pushkin Kachroo 24 96 1,321
Pramen P Shrestha 22 64 842
Brendan Tran Morris 21 57 1,636
Zhong-bo Yu 21 144 2,599
Ravhi S Kumar 21 68 1,576
Henry Selvaraj 19 25 223
Alexander Paz 18 56 537
Mohammad Nazari-Sharabian 15 22 135
Yong-Gang Wang 15 386 31,821
Yingtao Jiang 15 13 24
Ali Saber 15 21 282
Barbara Lavina 14 42 853
Mei Yang 14 42 846
Zhongbo Yu 13 159 4,001
R Jacob Baker 13 8 24
Hualiang Teng 13 14 155
Ebrahim Saberinia 13 12 92
Pamela Burnley 13 40 1,022
Shengjie Zhai 13 9 64
Cheng Lu 12 66 1,472
Jee Woong Park 11 32 422
Liping Wang 11 99 2,317
Venkatesan Muthukumar 11 20 111
Jessica DeBerardinis 11 7 20