576
Articles
9.3K
Citations
3.2
avg. Impact Factor
46
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Changfeng Chen 88 138 6,026
Sajjad Ahmad 79 169 4,812
Eakalak Khan 63 183 3,099
Kwang J Kim 61 262 8,917
Sahjendra N Singh 56 106 1,828
Mei Yang 55 41 351
Yi-Tung Chen 48 143 2,074
Hui Zhao 42 39 709
Yusheng Zhao 41 232 9,399
Michael G Pravica 40 75 1,472
Ruqiang Zou 34 342 21,874
Yonggang Wang 33 87 2,181
Mohamed B Trabia 33 48 384
Oliver Tschauner 32 63 1,748
Moses 31 56 439
Qiang Zhu 30 59 3,871
Daniel Gerrity 28 54 2,505
Woosoon Yim 27 36 484
Haroon Stephen 25 27 477
Shahram Latifi 24 28 372
Pushkin Kachroo 24 105 1,281
Pramen P Shrestha 22 64 770
Brendan Tran Morris 21 60 1,606
Zhong-bo Yu 21 146 2,512
Ravhi S Kumar 21 68 1,563
Henry Selvaraj 19 25 220
Alexander Paz 18 57 505
Mohammad Nazari-Sharabian 15 23 119
Yong-Gang Wang 15 386 30,768
Yingtao Jiang 15 14 19
Ali Saber 15 21 257
Barbara Lavina 14 46 832
Mei Yang 14 42 828
Zhongbo Yu 13 159 3,905
R Jacob Baker 13 8 23
Hualiang Teng 13 14 150
Ebrahim Saberinia 13 12 89
Pamela Burnley 13 41 1,024
Shengjie Zhai 13 9 60
Cheng Lu 12 66 1,419
Jee Woong Park 11 32 393
Liping Wang 11 99 2,266
Venkatesan Muthukumar 11 22 106
Jessica DeBerardinis 11 7 19