17(top 2%)
papers
132(top 5%)
citations
6(top 5%)
h-index
12(top 5%)
g-index
17
all documents
141
doc citations
97
citing journals

Top Authors (by citations)

#AuthorArticlesCitationsR ARankR CRank
1Tomokazu Kuchibiro33611
2Keigo Kimura23422
2Akihiro Nakamura23412
4Masayoshi Okada21847
5Gerardo Corzo114310
6Masahiro Toyokawa11011
7Yoshiaki Norimatsu1637
7Akihiko Yoshizawa161342
9Motoyuki Sugai151123
9Raita Yano1522
9Hiroki Ohge151848
12Hiroyuki Honda141944
14Mitsuyoshi Hirokawa,, Fiac112652
15Ryou Ishikawa1079
15Akira Miyauchi101561