17.3K
Articles
245.4K
Citations
2.4
avg. Impact Factor
139
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Lin Gao 410 314 6,826
Cheng Yan 337 377 17,569
Yadong Meng 292 207 7,188
Muhammad Zareef 285 232 5,783
Yan Zhao 284 380 21,512
Quansheng Chen 244 352 9,186
Yin Sheng 236 166 9,245
Fengxian Qiu 227 314 7,286
Wen-Shuai Zhu 201 232 8,604
Kun Wang 198 255 7,342
Guohai Liu 198 210 3,003
Xiaobo Zou 197 189 4,011
Hua-ming Li 195 381 21,223
Cunshan Zhou 192 176 3,236
Long Chen 187 208 2,847
Jiaqiang 185 172 4,158
Wenxiang Zhao 184 212 3,860
Min Chen 181 106 4,287
Heng-Lin Cui 175 101 1,273
Liuqing Yang 172 75 2,160
Congyan Wang 171 158 2,462
Hongping Li 169 166 4,862
Xiaodong Sun 156 158 3,036
Xiaoping Shen 151 243 12,559
Xiaoyong Zhu 151 128 1,941
Weidong Shi 143 160 5,707
Zhiping Zhou 140 162 2,677
Chunxiang Li 137 147 3,823
Jimin Xie 135 143 3,901
Yongsheng Yan 135 262 7,984
Pengwei Huo 134 147 4,601
Wei Wei 131 184 6,287
Shuhao Wang 130 122 2,679
Xi-Ming Xu 130 134 2,643
Dongya Yang 125 101 1,682
Juan Han 124 128 2,998
Jiexiang Xia 124 206 13,540
Hui Xu 124 164 10,528
Liang Ni 123 140 2,736
Ziyang Lu 123 205 8,059
Yingfeng Cai 118 121 1,332
Xiangyang Wu 117 87 1,321
Jinghua Ji 115 91 1,027
Tao Zhang 115 202 4,501
Li Quan 114 86 1,177
Hua Tang 109 124 5,513
Guoxing Zhu 109 116 4,234
Nan Hao 103 102 2,985
Weiyu Zhang 101 74 758
Minjia Meng 100 102 1,964
Li Xu 99 112 4,281
Yuanguo Xu 99 157 8,697
Frederick Sarpong 96 91 1,517
Weihua Zhu 95 92 1,068
Jianzhong Sun 94 93 1,705
Dewei Rao 93 89 2,400
Huanhuan Li 93 74 1,669
Zhi Zhu 92 98 3,895
Deli Jiang 91 99 4,318
Zhenyuan Ji 90 66 2,674
Haobin Jiang 89 84 869
Shihong Ding 87 96 2,704
Songjun Li 87 91 1,300
Lin Lin 87 142 4,922
Yangxian Liu 87 124 4,654
Hengbo Yin 86 132 3,465
Jing Qian 86 72 3,083
Hui Xu 84 190 10,711
Qin Ouyang 84 67 1,563
Ronghai He 83 90 2,376
Zebin 83 80 1,792
Jiangdong Dai 81 116 2,870
HongJun Dong 81 122 6,167
Wei-Qiang Fan 80 122 4,005
Xingyi Huang 79 69 1,365
Yuqing Duan 79 79 1,886
Jiyong Shi 79 64 978
Haiying Cui 78 74 2,081
Guoqing Pan 78 119 4,670
Hongyin Zhang 77 134 2,398
Qian Chen 76 75 1,092
Feng-Jie Cui 76 82 1,526
Jinfu Chen 76 62 277
Liyin Li 76 64 601
Shou-qi Yuan 75 91 1,926
Xiao-Nong Cheng 75 59 760
Qin-Sheng Bi 75 121 1,262
Zixuan Xiang 75 56 924
Henan Li 74 103 2,699
Jing-Kun Yan 73 84 2,040
Ruichang Gao 72 66 506
Yi Du 72 51 891
Y Z Chen 71 179 1,506