2K
Articles
32.3K
Citations
4.4
avg. Impact Factor
70
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xingguo Wang 272 301 4,128
Qingzhe Jin 217 187 2,443
Binbin Nian 131 142 1,835
Xiulan Sun 127 101 1,682
Tao Zhang 112 58 702
Zhengyu Jin 112 281 5,196
Xueming Xu 103 186 3,177
Zhouping Wang 100 200 5,925
Wanmeng Mu 96 224 3,722
Yuanfa Liu 85 98 1,381
Xiu-Ping Yan 83 296 20,329
Jian Ji 82 63 923
Rui-Jie Liu 82 86 1,062
Zhengbiao Gu 82 91 1,341
Yan Hong 81 138 2,041
Chuanlai Xu 80 404 14,956
Yan Xu 78 217 4,774
Ming Chang 77 50 417
Min Zhang 75 586 16,010
Yuan Li 73 172 2,711
Gangcheng Wu 71 34 393
Shijia Wu 69 105 4,343
Zhaofeng Li 69 137 2,267
Jinpeng Wang 67 114 2,034
Nuo Duan 64 101 4,081
Ya-Hui Guo 58 192 2,393
Bo Jiang 56 224 5,720
Jun Jin 55 47 542
Hua Kuang 54 449 15,398
Xiaoyuan Wang 53 128 3,115
Yu-Liang Cheng 52 97 939
Xiaoming Zhang 50 133 2,926
Qi-Xing Jiang 47 105 1,908
Weirong Yao 46 108 1,262
Jianhua Huang 43 52 932
Caiming Li 41 77 953
Mao-Mao Zeng 41 154 2,594
Yong-Jiang Xu 41 40 510
Hang Yu 39 91 776
Wei Wei 39 51 509
Li Cheng 37 88 1,430
Zhiyong He 37 114 2,106
Xiaosan Wang 37 57 708
Yunfei Xie 37 104 1,401
Yanshun Xu 37 121 1,729
Aiquan Jiao 36 52 676
Guocheng Du 36 303 5,527
Yongli Ye 35 18 179
haili Wamg 35 99 1,316
Qun Wu 35 47 1,122
Heping Cui 33 41 332
Yan Xu 33 115 2,237
Xu Zhao 33 34 508
Hai-Long Qian 30 28 927
Xiujuan Chen 30 25 429
Wenshui Xia 30 74 2,189
Liqiang Liu 29 233 6,093
Chuanhui Tang 29 53 564
Xiaoqiang Zou 29 28 617
Yun Li 28 118 2,387
David Julian McClements 26 1,614 93,215
Fang Yang 26 40 683
Chunhuan 26 18 214
Jie Chen 25 42 735
Dawei Yu 25 100 1,812
Jing Wu 24 110 1,354
Chao Qiu 24 52 981
Jie Long 23 33 453
Yuan Fa Liu 23 35 358
Pei Gao 23 36 419
Li-Jian Chen 23 26 374
Zhaojun Zheng 22 22 209
Cheng Yang 22 62 896
Emad Karrar 22 35 129
Liming Liu 22 199 3,940
Jinpeng Wang 22 46 491
Hai Du 22 26 722
Li Cheng 21 28 195
Chen Cao 21 20 213
You-Dong Li 21 22 172
Xiaoling Wu 21 95 2,942
Xiulai Chen 21 105 1,466
Hui Zhang 20 61 793
Shuqin Xia 20 74 2,217
He Qian 20 52 760
Yuxiang Bai 19 40 474
Ming Miao 19 113 3,063
Jing Wu 19 74 1,389
Dan Xie 19 20 312
Zhengzong Wu 19 25 641
Liyou Zheng 19 18 154
Liguang Xu 18 171 6,883