8.3K
Articles
177.9K
Citations
3.8
avg. Impact Factor
130
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Chuanlai Xu 32,024 403 15,571
Hua Kuang 17,271 446 15,986
Liguang Xu 11,014 169 7,180
Min Zhang 10,782 587 16,854
Liqiang Liu 7,774 231 6,216
Jianxin Zhao 6,386 300 4,045
Zhouping Wang 6,098 199 6,139
Wei Chen 5,739 145 2,605
Xiaoling Wu 5,537 94 3,051
Zhengyu Jin 5,314 281 5,396
Maozhong Sun 4,921 62 2,577
Shijia Wu 4,837 105 4,456
Bo Yang 4,594 160 3,240
Nuo Duan 4,530 101 4,192
Wanmeng Mu 4,312 224 3,986
Xingguo Wang 4,193 302 4,340
Bo Jiang 4,162 223 5,912
Yan Xu 3,970 217 5,147
Yong Q Chen 3,719 206 6,421
Hao Zhang 3,639 158 6,199
Xueming Xu 3,397 186 3,288
Yuan Li 3,158 172 2,852
Qingzhe Jin 3,028 188 2,574
Changlong Hao 2,992 64 1,759
Gang Wang 2,902 99 2,250
Qixiao Zhai 2,831 112 2,114
Liming Liu 2,824 200 4,071
Xiu-Ping Yan 2,731 295 20,661
Xiaoyuan Wang 2,682 128 3,187
Genyi Zhang 2,480 49 2,130
Xiaoming Zhang 2,397 133 3,098
H Chen 2,358 107 2,048
Mao-Mao Zeng 2,356 154 2,703
Fang Zhong 2,320 161 5,060
Binbin Nian 2,306 142 1,953
Ming Miao 2,300 113 3,169
Fengwei Tian 2,282 103 2,063
Jinpeng Wang 2,193 114 2,123
Zhiyong He 2,190 114 2,201
Xiulan Sun 2,173 101 1,790
Qi-Xing Jiang 2,033 105 1,977
Xiulai Chen 1,947 105 1,540
Yanshun Xu 1,892 121 1,819
Wenli Zhang 1,852 106 1,606
Shuqin Xia 1,833 74 2,306
haili Wamg 1,832 99 1,414
Jun jun 1,785 85 1,491
Yaoqi Tian 1,692 112 1,933
Ya-Hui Guo 1,672 192 2,554
Qi-Xiao Zhai 1,646 79 1,550
Weirong Yao 1,638 108 1,374
Wei Chen 1,638 126 5,238
Jiang Jiang 1,588 27 1,187
Xiaoming Liu 1,552 49 1,210
Yunfei Xie 1,546 104 1,503
Youling L Xiong 1,528 207 9,684
Long Chen 1,522 42 1,053
Yan Hong 1,485 138 2,158
Zhennan Gu 1,484 53 1,127
Ke-Xue Zhu 1,466 105 2,164
Jian Ji 1,450 63 992
Yue Li 1,450 137 2,145
Jia Sun 1,443 111 2,842
Jin Sun 1,411 50 1,051
Jing Wu 1,409 74 1,410
Zhengbiao Gu 1,388 91 1,414
Wenshui Xia 1,375 74 2,261
Peng Zhou 1,374 84 1,896
Yu-Liang Cheng 1,362 97 1,025
Zhaofeng Li 1,350 137 2,360
Yuanfa Liu 1,345 97 1,478
David Julian McClements 1,336 1,614 95,800
Yu Xia 1,303 40 1,587
Zhengzong Wu 1,297 25 654
Tao Zhang 1,276 59 755
Qun Wu 1,268 47 1,207
Shabbar Abbas 1,254 44 2,545
Zhengxing Chen 1,226 77 1,078
Haifeng Qian 1,221 81 1,134
Chen Tan 1,183 54 1,727
Guo-Wei Le 1,180 48 894
Yuchuan Wang 1,176 31 759
Qunyi Tong 1,175 42 1,244
Li Liang 1,167 72 2,617
Xiong Hui 1,107 62 992
Guowei Le 1,093 40 702
Shuang Chen 1,083 34 758
Rui-Jie Liu 1,083 86 1,143