8.3K
Articles
177.9K
Citations
3.8
avg. Impact Factor
130
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Chuanlai Xu 1,093 403 15,571
Jianxin Zhao 639 300 4,045
Hua Kuang 638 446 15,986
Min Zhang 532 587 16,854
Wei Chen 453 145 2,605
Liqiang Liu 354 231 6,216
Xingguo Wang 352 302 4,340
Zhengyu Jin 346 281 5,396
Liguang Xu 317 169 7,180
Bo Yang 316 160 3,240
Wanmeng Mu 312 224 3,986
Hao Zhang 281 158 6,199
Qingzhe Jin 264 188 2,574
Yuan Li 246 172 2,852
Xueming Xu 240 186 3,288
Binbin Nian 231 142 1,953
Bo Jiang 231 223 5,912
Zhouping Wang 229 199 6,139
Liming Liu 218 200 4,071
Ya-Hui Guo 189 192 2,554
Yong Q Chen 187 206 6,421
Qixiao Zhai 185 112 2,114
Xiaoyuan Wang 180 128 3,187
Mao-Mao Zeng 175 154 2,703
Yan Xu 174 217 5,147
Wenli Zhang 169 106 1,606
Xiulai Chen 167 105 1,540
Xiaoling Wu 166 94 3,051
H Chen 164 107 2,048
Xiaoming Zhang 164 133 3,098
Yu-Liang Cheng 160 97 1,025
Gang Wang 160 99 2,250
haili Wamg 154 99 1,414
Weirong Yao 152 108 1,374
Xiulan Sun 151 101 1,790
Yanshun Xu 150 121 1,819
Fengwei Tian 147 103 2,063
Zhiyong He 146 114 2,201
Qi-Xing Jiang 145 105 1,977
Jinpeng Wang 137 114 2,123
Tao Zhang 130 59 755
Yunfei Xie 129 104 1,503
Maozhong Sun 129 62 2,577
Nuo Duan 128 101 4,192
Yuanfa Liu 126 97 1,478
Changlong Hao 126 64 1,759
Shijia Wu 126 105 4,456
Jing Wu 125 74 1,410
Jun jun 124 85 1,491
Yan Hong 124 138 2,158
Xiu-Ping Yan 123 295 20,661
Zhaofeng Li 118 137 2,360
Zhengbiao Gu 117 91 1,414
Haifeng Qian 115 81 1,134
Yaoqi Tian 113 112 1,933
Fang Zhong 110 161 5,060
Ming Miao 110 113 3,169
Wenwei Lu 107 52 347
Qi-Xiao Zhai 106 79 1,550
Caiming Li 102 77 1,012
Xin Tang 100 51 530
Jian Ji 99 63 992
Gangcheng Wu 97 34 424
He Qian 95 52 804
Rui-Jie Liu 95 86 1,143
Wenshui Xia 93 74 2,261
Li Cheng 91 88 1,495
Chuanhui Tang 89 53 602
Hang Yu 88 91 849
Ke-Xue Zhu 88 105 2,164
Leilei Yu 87 60 719
Ming Chang 85 50 456
Md Serajul slam 84 61 669
Xiong Hui 83 62 992
Peijun Tian 82 37 680
Peng Zhou 81 84 1,896
Faizan A Sadiq 81 72 1,150
Cong Gao 81 51 630
Hui Zhang 79 61 853
Yue Li 79 137 2,145
Daming Fan 79 94 1,218
Zhennan Gu 78 53 1,127
Yufei Hua 77 101 2,409
Jia Sun 77 111 2,842
Shuqin Xia 75 74 2,306
Xiao-Na Guo 74 70 1,175
Guo-Wei Le 74 48 894
Lianfu Zhang 74 39 636
Na Yang 72 74 920
Jia Liu 71 78 6,847
Zhengxing Chen 70 77 1,078
Guowei Le 69 40 702
Jin Sun 69 50 1,051