3.4K
Articles
67.8K
Citations
2.9
avg. Impact Factor
97
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Shuquan Liang 341 266 16,686
An-Qiang Pan 117 134 8,804
Jiang Zhou 115 140 11,496
Ning Zhang 106 83 2,267
Xiaohe Liu 98 96 3,098
Gen Chen 86 116 4,359
Guozhao Fang 66 86 7,323
Ge-Mei Cai 59 84 1,118
Qiuping Wei 56 139 2,335
Ming Li 53 67 8,444
Kun Yu 51 54 799
Zhicheng Li 48 69 812
Zhou Li 42 108 1,722
Huashan Liu 41 52 470
Dezhi Wang 39 45 1,704
Xin-Xin Cao 38 53 2,794
Ting Zhu 33 50 3,419
Anqiang Pan 33 59 3,464
Liangbing Wang 32 41 3,210
Yan Feng 32 39 766
Zhiyi Liu 32 99 1,515
Ke Yang 31 40 2,045
Chuming Liu 30 35 297
Feng Zheng 29 35 275
Zhuangzhi Wu 29 58 3,298
Yong Jiang 29 37 750
Xiaofeng 29 21 442
Hengfeng Li 27 50 1,474
Weihong Qi 27 42 612
Hongming Zhou 26 25 261
Zhu Xiao 25 88 1,467
Hao Wan 25 33 804
Jun Liu 25 75 7,518
Yanlin Jia 24 80 1,355
Zhihua Li 22 19 192
Yifang Zhang 21 32 1,154
Ming-Chun Zhao 21 49 1,563
Ling-Ying Ye 21 24 173
Yilong Dai 20 33 530
Chun Zhang 20 29 352
Yaping Wang 19 19 703
潘清林 潘 19 21 213
Yuchang Su 18 15 100
Ying-chao Zhao 18 17 609
Li Zhihua 17 17 130
Zhiyong Chen 17 41 547
Zhiming Li 17 119 5,975
Qinglin Pan 16 20 287
Deng-Feng Yin 16 19 180
Jinming Li 16 43 700
Guozhong Cao 14 518 35,194
Zhi-yong Cai 14 29 353
Gao-Yong Lin 14 17 105
Piao Liu 13 17 124
Yiren Wang 13 18 565
Hai-Long Peng 12 25 842
Liu, Fei 12 14 476
Jin-feng Li 12 40 792
Hong Zhang 12 16 113
Xiao-Bo Ji 12 370 20,157
Yuanqing He 11 4 61
Renzhi 11 220 17,018
Yongju He 11 10 170
Yingchun Wan 11 20 121
Zhimin Yin 11 47 1,696
Mingjun Bai 11 4 23
Feng Jiang 11 29 500
Zhiwei Luo 11 51 499