2K
Articles
38.4K
Citations
3.6
avg. Impact Factor
79
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Si-Yi Pan 2,639 142 2,460
Heyou Han 2,363 215 8,407
Bin Li 2,239 137 3,491
He-You Han 2,075 137 4,992
Shilin Liu 1,703 103 2,977
Fusheng Chen 1,602 61 1,857
Hanguo Xiong 1,523 46 1,052
Wanping Chen 1,348 42 1,100
Yan Li 1,319 58 3,001
Shanbai Xiong 1,294 89 1,223
Chun-Mei Li 1,259 60 1,162
Hongshan Liang 857 44 740
Zhang Jin 833 26 984
Yanchun Shao 804 29 783
Yijie Chen 728 28 758
Jiu-Liang Zhang 727 53 820
琪琳 黄 725 41 728
Zhida Sun 708 52 1,022
Wenfei Xiong 673 29 1,000
Ning Qiu 664 32 405
Mohamed F Foda 659 63 1,697
Ru Liu 643 51 1,124
Yi He 637 11 565
Tao Hou 630 36 466
Wei Zhu 629 39 939
Long Wu 614 53 1,258
Hong Yang 606 27 583
Tao Yin 597 61 1,005
Jing Li 580 45 928
Jin-Ming Peng 565 19 345
Hui He 557 26 443
Jinquan Li 556 41 496
Hao Hu 555 28 1,511
Gang Fan 546 40 452
Xin Zhou 530 40 532
Yiping Chen 527 73 1,790
Xiu-Juan Li 524 30 1,052
Qingpei Liu 520 11 330
Xuetuan Wei 491 42 1,013
Long Sheng 491 57 1,122
Xiaoyun Xu 489 64 1,219
Yanli Feng 483 7 421
Mu Li 465 17 439
Wen Huang 454 30 530
Zhiyou Wen 453 82 4,231
Hongbing Deng 450 147 5,082
Ying Liu 447 29 541
Juan You 437 38 593
Ting Du 435 16 565
Jinjie Li 432 7 162
Yu Xiaoyue 431 28 607
Meihu 430 17 343
Jie Cai 430 30 671
Bin Zhou 424 72 815
Bakht Ramin Shah 393 42 977
Xiaohong Wang 382 28 323
Kaikai Li 376 17 298
Jiawei Liu 374 41 721
Xiaopeng Li 371 15 361
Xi Huang 363 30 388
Asad Nawaz 345 56 524
Weiping Jin 337 41 590
Ibrahim Khalifa 331 64 700
Hao Hu 326 42 829
Yunpeng Zuo 318 18 1,004
Rui Liu 308 205 4,895
Yang Hu 305 30 536
Bo Zou 303 18 484
Xin Fan 298 21 432
Chao Xue 293 17 370
Qun Lu 283 23 475
Hongying Du 282 38 335
Hong Yang 280 54 1,048
Fuchao Zhan 272 23 351
Shichen Zhu 264 10 224
Xiaoxiao Guo 262 13 878
Tingting Li 239 25 595
Yuntao Wang 234 27 379
Wei Xu 233 40 843
Wanfeng Hu 230 9 161
Tan Hu 221 14 333
Lei Chen 218 23 331
Chun Mei Li 213 102 2,639
Mingwei Zhang 210 32 623
Lufeng wang 208 22 247
Jiawei Wan 206 11 218
Youming Liu 205 15 192
Shangjing Xin 205 18 623