2K
Articles
38.4K
Citations
3.6
avg. Impact Factor
79
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Si-Yi Pan 197 142 2,592
Bin Li 127 137 3,640
Shanbai Xiong 113 89 1,307
Yan Li 100 58 3,082
Shilin Liu 91 103 3,043
Chun-Mei Li 77 60 1,207
Gang Fan 65 40 482
Hongshan Liang 65 44 765
Ning Qiu 61 32 420
Hanguo Xiong 59 46 1,087
Jiu-Liang Zhang 58 53 871
Tao Hou 56 36 527
Fusheng Chen 55 61 1,899
Yiping Chen 55 73 1,862
Jinquan Li 54 41 522
Heyou Han 52 214 8,698
Xiaoyun Xu 52 64 1,306
Xin Zhou 51 40 567
Tao Yin 51 61 1,064
Wei Zhu 47 39 983
Zhida Sun 47 52 1,060
He-You Han 45 137 5,214
琪琳 黄 45 41 779
Xiaohong Wang 44 28 351
Hongying Du 43 38 368
Jing Li 42 45 981
Ru Liu 42 51 1,184
Hui He 41 26 498
Wanping Chen 40 42 1,141
Wen Huang 39 30 564
Long Sheng 37 57 1,185
Juan You 37 38 632
Xuetuan Wei 36 42 1,035
Rui Liu 35 205 5,119
Xi Huang 35 30 423
Ying Liu 34 29 578
Hong Yang 34 27 604
Yanchun Shao 33 29 794
Yijie Chen 33 28 785
Yu Xiaoyue 31 28 639
Kaikai Li 30 17 317
Jin-Ming Peng 30 19 356
Xiao Li 27 54 504
Yang Hu 26 30 570
Qun Lu 25 23 502
Xiu-Juan Li 24 30 1,067
Lu-Lu Zhang 24 31 287
Yongguo Jin 24 24 345
Meihu 23 17 363
Ruifeng Wang 22 8 23
Lufeng wang 22 21 272
Caihua Jia 21 18 205
Youming Liu 21 15 204
Ailing Guo 20 19 116
Fuchao Zhan 19 23 381
Hong Yang 18 54 1,093
Wanfeng Hu 18 9 168
Shoulei Yan 18 13 86
Haohao Sun 18 8 61
Hao Hu 18 28 1,552
Ibrahim Khalifa 18 62 777
Lei Chen 18 23 344
Mohamed F Foda 18 63 1,794
Jia Wang 17 46 821
Aamir iqbal 17 13 251
Weiping Jin 17 41 614
Xing Fu 17 20 340
Xiaopeng Li 16 15 389
Zhang Jin 16 26 1,041
Asad Nawaz 16 56 581
Zhiyou Wen 15 82 4,301
Jiawei Liu 15 41 832
明芳 陶 15 6 46
Tan Hu 15 14 351
Mingwei Zhang 14 32 651
Ayesha Murtaza 14 10 112
Erhu Li 14 10 62
Chun Mei Li 14 102 2,776
Noman Walayat 14 37 246
Jinjie Li 14 7 177
Rong Li 14 4 13
Yaping Liu 13 11 142
Wenfei Xiong 13 29 1,036
Guofeng Jin 13 19 232
Hao Hu 13 42 861
Mu Li 13 17 456
Shuzhen Yang 13 11 192
Qingpei Liu 12 11 339
Qi Zeng 12 8 50
Long Wu 12 53 1,325
Yueqi An 12 11 112