15.8K
Articles
430.7K
Citations
4.1
avg. Impact Factor
214
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Mingxi Yang 528 453 29,344
Yu Jihong 354 289 14,708
Shouhua Feng 349 255 6,686
Zhan Shi 347 295 10,203
Shilun Qiu 276 173 11,369
Ying-Wei Yang 275 244 14,362
Keke Huang 251 129 3,529
Zhong-Yuan Lu 249 189 4,119
Yun-Ling Liu 236 200 9,152
Xingguang Su 215 159 4,730
Shengda Liu 212 145 4,032
Hong-Xing Zhang 197 158 2,356
Guangshe Li 194 143 3,919
Guanghua Li 189 134 4,540
Xu-ri Huang 183 140 1,745
Fu-Quan Bai 176 198 3,319
Daqian Song 172 106 2,067
Lixin Wu 164 238 6,220
Guo-Dong Li 162 161 7,883
Yue Wang 157 157 7,682
Qiong Jia 155 119 2,181
Hong-Yu Zhang 154 140 6,517
Xiaoxin Zou 153 112 14,593
Zhenhua Jiang 152 200 4,145
Junqi Sun 151 118 6,856
Bao Li 151 168 4,430
Weiqing Xu 150 127 3,244
Qing-Chuan Zheng 146 107 734
Hanqi Zhang 145 98 2,058
Junqiu Liu 144 92 3,183
Shu-Ping Xu 144 120 2,403
Ran Lu 143 195 6,553
Quan Luo 142 97 3,232
Yi-Hong Ding 135 119 1,476
Tengfeng Xie 132 107 5,071
Ai-Min Ren 131 109 1,543
Zhi-Ru Li 128 109 3,426
Wensheng Yang 127 105 4,678
Guangshan Zhu 126 203 10,935
Wenfu Yan 126 132 2,527
Sean Xiao-An Zhang 125 94 3,125
Junhu Zhang 124 187 16,806
Qianrong Fang 124 120 10,473
Ying Sun 124 94 2,065
Di Wu 123 161 4,510
Xiaoyang Liu 122 117 2,292
Jingqi Guan 122 149 3,825
Xinghua Wang 122 74 1,471
Hua Yang 121 147 2,372
Hai-feng Zou 121 124 1,614
Hao Zhang 120 101 5,119
Zhen-An Qiao 118 110 4,669
Runwei Wang 117 69 1,765
Guibin Wang 116 94 1,568
Bing Yang 106 124 6,742
Xiaofeng Lu 106 106 5,125
Gang Zhang 105 172 4,257
Guang-Shan Zhu 105 222 14,835
Jing-Yao Liu 102 79 1,226
Yi Li 102 117 4,843
Kaiqi Ye 100 84 2,574
YaBing Liu 100 91 1,811
Shoujun Zhu 99 135 19,425
Hui Na 97 168 5,981
Yanhua Song 97 104 2,784
Ye Sheng 96 98 1,365
Fei Li 94 95 1,325
Sun Fuxing 93 65 3,330
Fangmeng Liu 93 104 4,829
Yan Xu 92 99 1,425
Chengji Zhao 90 155 5,111
Tingting Lu 89 70 3,147
Ming-jun Jia 89 85 2,052
Guangsheng Pang 89 84 1,889
Teng Ben 89 75 5,348
Ming Xue 88 138 9,523
Lan Ding 87 57 1,444
Xue-Jun Cui 86 100 1,912
Pengchong Xue 85 90 3,997
Jiyang Li 85 63 2,776
Guang-Tao Yu 83 78 4,565
Zai-Qun Liu 81 98 2,092
Ying Mu 80 71 2,405
Jilai Li 80 102 1,800
Zhonglin Wei 80 68 609
Kai Zhang 80 127 6,161
Zhanchen Cui 79 93 1,575
Hu-Jun Qian 79 93 2,288
Ming Wang 78 182 12,465
Guo-Dong Feng 78 66 1,229
Zhiqiang Liang 78 81 2,513
Jianan Xu 78 48 875
Quan Lin 77 60 1,626
Kun Liu 75 78 2,956
Minjie Li 75 59 2,291
Xinhua Guo 75 35 384