4.9K
Articles
188.2K
Citations
6.7
avg. Impact Factor
178
h-index

Most cited authors in 2013

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yi Xie 1,036 714 67,982
Yao-Bing Huang 984 41 2,367
Fu Yao 966 281 14,191
Wei-Xin Huang 628 266 11,395
Xiao-Jun Wu 582 295 18,857
Jin Deng 426 36 1,322
Kun Xu 390 51 7,476
Zongfang Wu 237 30 829
Xin Xu 112 113 2,736
Tong Liu 104 122 2,163
Wei-Dong Xia 68 63 836
Peng Hu 52 97 1,868
Shang-Feng Yang 51 336 14,522
Haojun Liang 43 119 3,072