18.1K
Articles
278.8K
Citations
1.9
avg. Impact Factor
171
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jinhua Ye 11,324 653 52,198
Hajime Ito 8,622 229 10,061
Satoshi Okabe 7,379 181 10,377
Toshifumi Satoh 5,270 326 6,990
Tomohiro Seki 4,529 93 4,038
Carlito Baltazar Tabelin 3,997 150 4,019
Masatoshi Maeki 3,837 128 3,710
Toyoji Kakuchi 3,807 178 4,218
Li Shi 3,004 48 5,701
Yasuchika Hasegawa 2,916 172 5,031
Gui-Gao Liu 2,806 66 6,188
Hisashi Satoh 2,595 85 4,472
Koji Kubota 2,441 68 1,983
Xianguang Meng 2,419 99 7,753
Takayuki Nakanishi 2,355 143 2,813
Tetsu Yonezawa 2,304 198 5,616
Hong Pang 2,236 27 2,120
Hiroki Habazaki 2,039 593 13,487
Hiroto Tachikawa 2,032 240 3,092
Manabu Tokeshi 2,005 255 8,559
Yasunori Yamamoto 1,954 93 3,478
Ryosuke O Suzuki 1,918 238 4,678
Akira Miura 1,915 168 2,563
Fujita shin-ichiro 1,723 50 2,042
Takuya Isono 1,703 104 1,708
Hui Song 1,671 40 2,041
Kazuki Sada 1,659 106 2,614
Mayumi Ito 1,626 85 2,066
Hirofumi Tani 1,626 81 1,435
Munekazu Ohno 1,623 176 3,194
Tamon Ueda 1,586 100 2,258
Kodai Watanabe 1,583 106 2,256
Yuichi Kitagawa 1,577 121 1,445
Tohru Dairi 1,547 100 2,921
Kiyoharu Tadanaga 1,493 273 8,092
Akihiko Ishida 1,479 56 886
Satoshi Ishii 1,467 115 4,412
Ken’ichiro Matsumoto 1,461 102 2,417
Koji Fushimi 1,381 192 3,083
Khy Eam Eang 1,364 50 1,939
Oliver B Wright 1,333 63 2,068
Toshifumi Igarashi 1,328 96 2,132
Seiichi Taguchi 1,273 67 1,464
Shinichi Kikkawa 1,261 233 4,873
Yoshitaka Aoki 1,209 94 1,264
Muhammad Ali 1,202 90 2,856
Kenta Kokado 1,157 87 2,879
Yuji Masubuchi 1,075 92 1,422
Osamu Matsuda 1,069 126 2,432
Masaaki Kitajima 1,028 11 858
Tsutomu Uchida 997 68 2,390
Xiao Hai 983 21 1,797
Yougen Chen 965 49 1,104
Satoru Kawasaki 955 89 972
Yoshinobu Nishimura 931 337 7,434
Mai Thanh Nguyen 923 75 967
Ilhwan Park 921 49 1,246
Hiroki Shirato 915 312 12,232
Nataly C Rosero-Navarro 889 77 1,832
Hiroshi Yamamura 888 34 1,219
Nobuhito Kurono 848 20 659
Shigeru Tadano 843 127 1,030
Kyuro Sasaki 839 169 1,995
Tetsuya Kako 832 83 8,267
Noriyoshi Arai 825 28 664
Tatsuya Kikuchi 824 111 1,610
Bhalchandra Bhanage 816 418 12,402
Teruoki Tago 788 108 2,596
Kazunari Domen 781 570 71,835
Hideki Hasegawa 768 167 4,521
Yohei Ishida 765 70 1,561
Teruki Motohashi 765 76 1,915
Yasuyuki Shimizu 748 75 1,163
Yasuharu Satoh 716 52 1,390
Shigenari Hayashi 710 82 882
Taku Matsushita 695 121 2,054
Hiroshi Yoshida 694 99 1,713
Tomoki Erata 690 16 750
Hiroaki Iwamoto 690 21 566
Eiji Yamamoto 683 34 1,042
Takuya Yamamoto 667 106 2,881
Yasushi Ogasawara 666 52 718