18.1K
Articles
278.8K
Citations
1.9
avg. Impact Factor
171
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Toshifumi Satoh 293 326 6,990
Hajime Ito 250 229 10,061
Masatoshi Maeki 230 128 3,710
Yasuchika Hasegawa 193 172 5,031
Tetsu Yonezawa 190 198 5,616
Satoshi Okabe 189 181 10,377
Toyoji Kakuchi 169 178 4,218
Hiroto Tachikawa 160 240 3,092
Hiroki Habazaki 160 593 13,487
Yuichi Kitagawa 159 121 1,445
Ryosuke O Suzuki 151 238 4,678
Koji Fushimi 147 192 3,083
Shigeru Tadano 140 127 1,030
Akira Miura 137 168 2,563
Takuya Isono 131 104 1,708
Carlito Baltazar Tabelin 127 150 4,019
Manabu Tokeshi 126 255 8,559
Jinhua Ye 121 653 52,198
Kodai Watanabe 120 106 2,256
Yuichi Murai 118 200 1,874
Tomohiro Seki 112 93 4,038
Takayuki Nakanishi 112 143 2,813
Yuji Tasaka 111 165 1,015
Munekazu Ohno 108 176 3,194
Hirofumi Tani 108 81 1,435
Yukinori Kobayashi 105 81 448
Tohru Dairi 105 100 2,921
Yoshitaka Aoki 102 94 1,264
Akihiko Ishida 98 56 886
Kazuki Sada 93 106 2,614
Hiroki Shirato 92 312 12,232
Koji Kubota 88 68 1,983
Kiyoharu Tadanaga 87 273 8,092
Mai Thanh Nguyen 87 75 967
Satoru Kawasaki 86 89 972
Takanori Emaru 84 61 295
Masahiro Todoh 84 82 489
Yuji Masubuchi 80 92 1,422
Ken’ichiro Matsumoto 79 102 2,417
Masatoshi Sakairi 78 91 790
Yasushi Ogasawara 78 52 718
Seiji Miura 76 129 1,506
Tatsuya Kikuchi 73 111 1,610
Katsuhiko Sasaki 73 94 568
Tomohito J Yamada 72 63 3,227
Yasuyuki Shimizu 72 75 1,163
Oliver B Wright 70 63 2,068
Taku Matsushita 69 121 2,054
Hisashi Satoh 68 85 4,472
Tsutomu Sato 68 114 2,548
Akira Kakugo 67 130 2,422
Osamu Matsuda 67 126 2,432
Takuya Yamamoto 67 106 2,881
Toshifumi Igarashi 67 96 2,132
Shigenari Hayashi 67 82 882
Toshiro Ohashi 67 98 1,317
Shinichi Kikkawa 66 233 4,873
Mayumi Ito 65 85 2,066
Yohei Ishida 64 70 1,561
Nataly C Rosero-Navarro 64 77 1,832
Tamaki Nakano 62 118 4,848
Yasunori Yamamoto 62 93 3,478
Shinichi Shimizu 60 112 5,888
Akihiro Moriyoshi 59 40 189
Shigehito Isobe 59 54 1,220
Shin-ichiro Sato 58 41 612
Kazutoshi Gohara 57 80 1,147
Norihito Sakaguchi 57 64 469
Seiichi Taguchi 55 67 1,464
Yoshihiro Narita 54 81 892
Tsutomu Uchida 54 68 2,390
Tamon Ueda 53 100 2,258
Takashi Nakamura 52 52 237
Masahiro Seo 51 58 729
Shigeharu Ukai 51 119 3,085
Harunori Nagata 50 70 266
Kenta Kokado 50 87 2,879
Masao Watanabe 50 41 349
Satoshi Yamada 49 38 137
Yasuharu Satoh 49 52 1,390
Mikito Ueda 49 53 382
Ankit A Ravankar 48 77 468
Yohei Hoshino 47 76 328
Ichiro Kimura 47 58 539
Koichiro Ishimori 46 162 4,469
Ken-ichi Ikeda 45 33 158
Damian Kowalski 45 48 982
Seiichi Watanabe 44 134 1,532
Hiroshi Orihara 44 146 1,817