Citation of paper, Iron-group electrocatalysts for ambient nitrogen reduction reaction in aqueous media

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Yonglan Luo61427,24221
Qian Liu614612,90424.8
Xuping Sun560156,60319.4
Abdullah M. Asiri4193579,8568.6
Dongwei3934,0109.7
Qingquan Kong3667455.7
Si-Yu Lu22109,81621
Xingquan Liu2285596.2
Yuyao Ji272527.3
Baihai Li2622,43412.3
20
Ke Chu2593,57922.7
Jin-Tao Ren2601,65510.5
Biao Deng124712.5
Tarekegn Heliso Dolla17553.9
10
Muhammad Aziz11822,8643.8
Mao-Hong Fan140020,0087.2
10
Fangyi Cheng125930,14218.7
Tingshuai Li11294,32017
Bo Tang162724,4188.8
Trong-On Do11044,6327.2
Dan Liu1761,9996.3
Bao-Hua Jia12286,5065.8
Shihai Yan1392481.8
10
Shihai Yan1242604.3
Wei Li130924,04815
Peng-Yu Liu1121397.5
X-L Zhang11668,53714.7
Ying Wu1622,89811.9
Zhong-Yong Yuan135317,2997.2
Kevin H R Rouwenhorst1142569.1
Jingxiang Low16615,16946.1
Yiming He11377,32611.3
Shuang Wang1509373.6
Meng Yu1499098.2
10
Liang Chen119211,62413.4
Guang Chen11123,79112.1
Ting Wang1321,78621.3
Junshen Li1932,4425.8
Pengjian Zuo12076,4618.1
Ji Liang11109,87518.3
Cheng-Hua Sun128118,1459.9
Yi Mei1527746.6
Steven J Langford11705,6042.7
Baotao Kang1579093.4
Yichao Lin1311,90612.7