Citation of paper, Extremely Deformable, Transparent, and High-Performance Gas Sensor Based on Ionic Conductive Hydrogel

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Jin Wu17993,6378.8
Xuchun Gui41307,4419.6
Xi Xie41052,7927.8
20
Liang Feng2843,5686.7
Jun Seop Lee2602,6876.7
Xuechang Zhou21104,0218.8
Xiaotian Wang230413,8449.3
Likun Pan238319,87710.1
Jingxian Sun2715912.9
Baolin Guo212414,17331.9
Xiaotian Wang2461,6019.5
Zirong Zheng1351.2
Junjie Li1822,9989.7
Yu Dai1629554.5
Da-Xiang Cui138219,9247.7
Yang Wang1524219.9
Fanglian Yao1912,7949.5
Liu Li112222
Lina Zhang150631,5257.7
Jun Zhang11209,22315.3
Zaihua Duan1461,72617.4
Young-Bae Kim131209.7
Zhaofeng Ouyang1101579.1
Jun Nie1861,5675.5
Xuedong Zhu1314342.8
Xinya Zhang1771,4135
Tian-Feng Hou1101204.6
Debapratim Das1521,7955.4
10
10
Kuan hsun Wang1276484.6
Rui Zhang1101175
Chao Zhang11215,71510.3
Zhenyu Li1324755.6
Hailong Huang12764110.2
Dong-Su Kim112913.6
Jing-Liang Li11585,0404.3
Xinge Yu11214,4469.5
Xia Sun11767324.8
10
Yue Wang1113567.5
Hui Wu1731,6895.9
Keying Shi1923,1427.1
Shijiao Han1237055
Li-jia Pan111811,12714
Bapan Pramanik1232843.4
Meiling Guo1193146.7
Jun Fu11174,5908.3
Xu Zhang1405654.5

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
ACS Applied Materials & Interfaces169.5★★
Journal of Materials Chemistry A913★★
Sensors and Actuators B: Chemical88.5★★
ACS Applied Polymer Materials44.3
Journal of Materials Chemistry C47.1★★
Advanced Materials Technologies36.8
ACS Sensors39.2
Soft Matter33.6★★
Carbohydrate Polymers310.3★★
Materials Horizons214.4
Materials Chemistry Frontiers27.8
Journal of Materials Chemistry B27.3★★
ACS Omega23.9
Advanced Functional Materials215.6★★
International Journal of Biological Macromolecules27.9★★
Chemical Engineering Journal214.7★★
Green Chemical Engineering13
Materials Letters13.3★★
Nanotechnology in the Life Sciences11.1
Research17.8
Giant15.6
Energy and Environmental Materials113
Informační Materiály123.1
Advances in Chemical Engineering10.6
Materials Today Chemistry16.2
Advanced Sustainable Systems15.9
Molecular Systems Design and Engineering14.6
ACS Applied Electronic Materials14
APL Materials15.7
Inorganic Chemistry Frontiers16.8
Advanced Electronic Materials16.4
ACS Applied Nano Materials15.6
Advances in Colloid and Interface Science114.3★★
Journal of Materials Science and Technology19.1★★
Advanced Healthcare Materials110.1★★
Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition13.5★★
TrAC - Trends in Analytical Chemistry114.6★★
Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics12.6★★
Composites Science and Technology18.6★★
ChemPhysChem13.2★★
Small111★★
Materials Science and Engineering C18.3
Biosensors and Bioelectronics111.8★★
Journal of Materials Science: Materials in Electronics12.1★★
Nanoscale17.7★★
Journal of Hazardous Materials112.8★★
Polymer13.9★★
Journal of the Electrochemical Society13.9★★
Chemical Communications15.8★★