Citation of paper, Stable High-Index Faceted Pt Skin on Zigzag-Like PtFe Nanowires Enhances Oxygen Reduction Catalysis

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
100
Yukou Du52278,43310
Hongjing Wang41645,0718.6
Qi Shao41556,54314.3
Bo-Long Huang426410,07915.9
Liang Wang423410,2449.1
Chun-Zhong Li359030,6897.6
Xiao-Yu Yang21576,2946.8
Chuan-Bo Gao2774,0449.3
Xiao-Qing Huang222520,53720
Richard D Tilley21947,4386
Wenping Li2447873.6
You Xu21746,9279.9
Bin Zhang220814,39816.6
Yadong Yin243060,05513.6
Jakub Drnec2491,2146.3
Rongguan Yin21037816.4
Jong-Sung Yu21318,5517.6
Na Tian2576,70311.5
Yifu Yu21139,11422
Lin Gu2100566,47015.9
Frédéric M Maillard21266,5547.2
Zhi-Peng Wu2331,15720.2
J Justin Gooding251426,2374.8
Bang-An Lu2271,17016.1
Yang Yang21439,55712.4
Yongsheng Yu2882,84512.1
20
Bao Yu Xia222525,05724.8
20
Kai Wang2322,40123.4
Zhiming Cui21026,97711.7
Laetitia Dubau2683,08410.4
Can Li2406825.9
Xin-Long Tian21033,97413
Isaac Martens2293033.6
Lucy Gloag2216419.5
Ha-Young Lee2102117.4
Raphaël Chattot2331,0387.1
Soshan Cheong2712,6648.2
Tian Sheng2852,8979.4
Xiaokun Fan2182013.4
Hongfang Liu21325,90113.1
Daowei Gao1245435.7
10
Junfeng Zhang1591,7349.8
Shibin Wang1162447.4
Si-Yu Lu12109,81621
Minhua Shao116912,15416.9
Ya-Wen Tang11898,40811.3

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A1213★★
Nanoscale117.7★★
Nano Research810★★
Journal of Colloid and Interface Science89.3★★
Small711★★
ACS Catalysis613.1
Advanced Materials624★★★
Journal of Alloys and Compounds65.7★★
ACS Applied Nano Materials55.6
International Journal of Hydrogen Energy56.7★★
Journal of the American Chemical Society516.4★★
Materials Today Energy47
ACS Nano416.7★★
Journal of Catalysis47.3★★
Chemistry - A European Journal44.8★★
Angewandte Chemie - International Edition416.4★★
Angewandte Chemie43.6★★
Science Bulletin310.6
Advanced Energy Materials321.8★★
Chemistry - an Asian Journal34.5★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering38.3
ACS Applied Materials & Interfaces39.5★★
Small Methods212.8
ACS Energy Letters220.1
Energy and Environmental Science235.4★★
Nano Energy217.1★★
ChemistrySelect21.8
Catalysis Letters22.8★★
Advanced Functional Materials215.6★★
Journal of Electroanalytical Chemistry24.1★★
Chemistry of Materials29.6★★
Dalton Transactions24.3★★
Journal of Power Sources28.9★★
Electrochimica Acta26.7★★
Journal of Physical Chemistry C23.8★★
Applied Surface Science26.7★★
Chemical Communications25.8★★
Chem Catalysis1
Advanced Energy and Sustainability Research11.6
Research17.8
EnergyChem136.9
Nano Materials Science110.2
Materials Today Nano19.7
Green Energy and Environment15.7
Nature Catalysis136.5
Engineering19.7
Joule127.8
National Science Review110.8
Nature Energy162.3
Materials Chemistry Frontiers17.8