Citation of paper, Enhanced thermal conductivity and mechanical property through boron nitride hot string in polyvinylidene fluoride fibers by electrospinning

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Peter C Innis2883,0983.8
Sepidar Sayyar2279416.2
Zhanhu Guo292457,71515.5
Jie Kong225211,45413.3
Junwei Gu217312,78727.2
Qingguo Chi21082,7347.7
10
Manik Chandra Biswas12051611.1
Fangjuan Wu19802.4
Stephen T Beirne1732,6366.7
Peng Ding1753,0918.2
Yang Lu1211,30313.7
Xi Shen1534,99120.7
Xiaohe Liu1963,0987.6
Silvia Mostoni1131453.1
Jie Yuan13646.1
Kang Zheng1591,2644.3
Barbara Di Credico1377163.5
10
Lu Jiang1202353.8
Seunggun Yu1572,1807.8
Yue Zhang1241,15117.7
Lorenzo Mirizzi1122
Min Zhou11465,2122.7
Yu Feng11182,5416.3
Xian Zhang1499805.9
Muralidhara B1184
Majid Farsadrooh1293544.4
Jun-Ting Xu12205,3542.5
Tian-Dong Zhang1601,5758.9
Qi Han1151243.4
10
Qing Wang124115,52712.1
Yongquan Zhang11455,70311.2
Yongzhi Liu17343.1
Jang-Kyo Kim140030,12310.2
Evan K Wujcik1573,20112.2
Pengli11014,71510.3
Sepehr Talebian1421,78911.6
Ashiqur Rahaman1171153.3
Mohammad Rezaul Karim1952,7755.3
Zhan Liu1417611
Li-Chuan Jia1381,67513.7
Jin Zhang1983,7308.2
Ying Zhu1185969.5
Chiara Milanese11933,3722.8
Zhihong Liu112510,32511.8
Na Song1452,26912.2
Jianfeng Wang1672,8739.7
Syamak Farajikhah1172763.4