Citation of paper, Highly stretchable strain sensors with reduced graphene oxide sensing liquids for wearable electronics

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Chun-Tai Liu350219,86714.6
Suresh Nuthalapati2131023.5
Xin Wang2942,2725.3
Kun Dai21668,40813.4
Wei Wu21519,22010.4
Krisztian Kordas21955,4343.3
Jun-jie Qi2581,5294.8
Junjie Li1822,9989.7
Zheng Chen1131514.3
Kang Li112784.1
Ardian Jusufi1237637.6
Fanglian Yao1912,7949.5
Ai-Dong Li11924,6524.2
Vipin Amoli1174306.6
10
Uttam Manna1801,7103.9
Do Hwan Kim1653,97510.9
Morteza Amjadi1214,81934.1
Olli Pitkänen1345044
Hong Chul Moon1792,1386.5
Ramesh Chandra Srivastava13311.5
10
Pankaj Rawat11115.5
Michael Crump12133.5
Jaeyong Kim1333783
Fuliang Wang1593941
Xi Shen1534,99120.7
Rui Zhang1101175
Chao Zhang11215,71510.3
Rajanna Konandur1121044.7
By Altynay Kaidarova1132063.9
Xia Sun11767324.8
Hongxia Wang11106,5218.8
Deqing Mei1439456
Xuewen Wang1664,49712.6
Luo Lei1411,0796.8
Jürgen Kosel12353,4752.4
10
Jun Fu11174,5908.3
Yunpeng Huang11065,4039.4
Le Hoang Sinh1571,8747.8
Feng-Lei Zhou1521,0585
Van Thanh Dau11049071.3
Pengdong Feng19904.6
Toan Dinh11191,8313.7
Liang He1734,47012.9
Qiyuan Wang1292.1
Qingbin Zheng1806,12712.5
Shuying Wu1582,0479.3
Hongwei Yang18632.5

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
ACS Applied Materials & Interfaces129.5★★
Journal of Materials Chemistry C57.1★★
Advanced Electronic Materials36.4
Journal of Materials Chemistry A313★★
Nanotechnology33.4★★
Micromachines23.3
Composites Part B: Engineering210★★
Sensors and Actuators A: Physical23.9★★
Journal Physics D: Applied Physics23★★
Scientific Reports24.9★★
Materials Letters13.3★★
Material Sciences10.1
Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers10.1
Journal of Materials Science14.3★★
Npj Flexible Electronics110.7
Informační Materiály123.1
Advanced Intelligent Systems16
Progress in Materials Science142.2★★★
Nano-Micro Letters119.5★★
Biosensors15.9
MRS Communications12.7
Frontiers in Materials14
Science China Materials17.1
ChemNanoMat13.5
Advanced Materials Technologies16.8
Nano11.1★★
Macromolecular Materials and Engineering13.9★★
Frontiers in Chemistry15
Journal of Microelectromechanical Systems12.5★★
Materials Today121.8★★
Nano Energy117.1★★
Journal of Industrial and Engineering Chemistry16.3★★
Nanomaterials15.4
Smart Materials and Structures13.4★★
Composites Science and Technology18.6★★
Small111★★
Biosensors and Bioelectronics111.8★★
Advanced Functional Materials115.6★★
Materials Research Bulletin15.1★★
Vacuum13.7★★
Journal of Materials Science: Materials in Electronics12.1★★
Materials Chemistry and Physics14.4★★
Nanoscale17.7★★
Chemical Engineering Journal114.7★★
Sensors and Actuators B: Chemical18.5★★
Sensors13.8★★
Electrochimica Acta16.7★★
Journal of the Electrochemical Society13.9★★
Applied Surface Science16.7★★
RSC Advances13.7★★