Citation of paper, Synthesis of porous carbon from cotton using an Mg(OH)2 template for form-stabilized phase change materials with high encapsulation capacity, transition enthalpy and reliability

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Xiao Chen10491,55313.3
90
Hongyi Gao5893,0559.8
Hiroki Habazaki459313,4871.8
Liwen Xing3215188.1
Cong Deng2591,7897
Hengxue Xiang2588844.7
Chunyu Zhu2742,0936
Ge Wang21616,07911.5
Zhiqiang Zou24171.3
Ang Li2311,24915.6
Guangtong Hai21852112.2
Pushpendra Kumar Singh Rathore11752316
Shufen Zhang12015,0367.1
Zhonghao Rao11536,3888
Takahiro Nomura1622,0735.7
10
Fuxin Liang11052,7743.9
Li Rong Zheng135329,29423.5
Hatice Hande Mert1201513.2
Yong Wang12578,3155.9
Jia-Chun Feng11234,9874.9
Quan Shi11112,0043.9
Shitao Wang1293494.8
Song Hong1623,15316.5
Ahmet Sarİ122617,6229.2
Jintu Fan11425,2854.4
Maryam Roza Yazdani1233315.3
Dapeng Cao130518,3199.6
Jarkko Etula1232013.4
Hongsheng Dong1417627.7
Noel Díez1431,4929.9
Xianluo Hu120620,65713.1
Julie B Zimmerman11617,9684.3
Jian Liu129525,01913.5
Xiao-Bo Chen12047,4267.5
Xiubing Huang1843,27211.7
Marta Sevilla112115,27314.7
Lun Lou151259.6
Weifang Han1252913.3
Umberto Berardi11577,1878.2
Xin Jin1296577.4
Mustafa Tuzen125115,9097
Yulong Ding145422,0425.9
Xiaowei Fu1478384.4
Xianglei Liu1701,5515
Bingtao Tang11024,19110.3
Wei Zhou1587825