Citation of paper, Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for Bioanalysis: Reliability and Challenges

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Ramon A Alvarez-Puebla1020114,0069.9
Wei Zhou10583,2066.1
Won Il Nam8171573.5
Luca Guerrini7863,2755.8
Xiao Xia Han61013,3885.3
Yuling Wang51195,8336.3
Zhiming Liu5451,2978.1
Shu-Ping Xu51202,4034.6
Weiqing Xu51273,2446
Hao5131586.3
40
Lei Chen41071,9063.7
Zhuo Chen4734,9119.6
Bin Ren428823,03110.5
Bing Zhao41887,9598
Matt Trau42409,1814.8
Dingbin Liu3713,5787.1
Tailin Xu3884,00012.6
Wencai Yi3618944.9
Haifeng Yang3516093.8
30
Anja Mz Boisen33079,9464.8
Zhong-Qun Tian355431,2498.6
Hui Lu3266552.4
Liangbao Yang31063,8665.1
30
Da-Wen Sun377139,8577.8
Zhi-Ling Song3561,3986.2
Ming Li3678,44414.3
Sufang Qiu3458504.7
Penghui Li3723,1767.5
Yongning Wu355314,7974.8
Junyeob Song3151854.8
Ren-Hua Jin2609431.9
Jibin Song216110,76019.1
Zhou-yi Guo2451,9118.5
Jun Li2331,3475.7
Bo Wang2276213.9
Ting Zhou271206.1
Wei Li2351,0874
Wenjing Wang2401,1517.2
Yunjie Xu21112,9462.9
Seju Kang2131885.4
Shiwei Tang2732,3297.1
Xinling Liu29642.9
20
Peter J Vikesland21366,5346.8
20
Liangliang Huang2811,4303.2
Cheng Zong2785,40611.5

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Analytical Chemistry497.8★★
Sensors and Actuators B: Chemical218.5★★
ACS Applied Materials & Interfaces209.5★★
Analyst, The175★★
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy164.4★★
Talanta166.2★★
ACS Applied Nano Materials155.6
Journal of Physical Chemistry C133.8★★
Journal of Raman Spectroscopy122.3★★
Biosensors and Bioelectronics1211.8★★
Nanotechnology113.4★★
Analytica Chimica Acta116.6★★
Journal of Materials Chemistry B97.3★★
Applied Surface Science96.7★★
ACS Sensors89.2
Analytical Methods83.2★★
TrAC - Trends in Analytical Chemistry714.6★★
Nanomaterials75.4
Mikrochimica Acta75.8★★
Nanoscale77.7★★
Chemical Science69.4★★
ACS Omega63.9
Journal of Physical Chemistry Letters66.4
Nano Letters611.5★★
Analytical and Bioanalytical Chemistry64.4★★
Applied Optics61.7★★
Journal of Materials Chemistry C57.1★★
Small511★★
New Journal of Chemistry53.6★★
ACS Nano516.7★★
Cancers46.6
International Journal of Molecular Sciences46.3
Optics Express43.3
Journal of Alloys and Compounds45.7★★
Nanophotonics36.3
Nanoscale Advances35.1
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety316.4★★
Plasmonics32.4★★
Advanced Science313.6
Nano Research310★★
Trends in Food Science and Technology315.3★★
Advances in Experimental Medicine and Biology33.6★★
Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics31.7★★
Applied Sciences (Switzerland)32.6
Advanced Functional Materials315.6★★
Optik32.5★★
Advanced Materials324★★★
Sensors33.8★★
Nature Communications317.4
Langmuir34★★