Citation of paper, State of the art in post-mortem forensic imaging in China

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Owen Arthurs11772,8912.7
Aijuan1102434.4
Xiaofeng Liao13319,0732.8
Xiaodong Yang11233,4248
Jinming Wang1182.7
J Ciaran Hutchinson1486373.5
Susan C Shelmerdine1887642.9
Neil J Sebire177225,8943.4