Citation of paper, METTL14 suppresses the metastatic potential of hepatocellular carcinoma by modulating N -methyladenosine-dependent primary MicroRNA processing

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Shuibin Lin4443,78517.7
Carmen Jeronimo32648,9294.5
Rui Henrique33429,0643.8
João Lobo3758924
Chuan He236354,73224.7
Jianjun Chen214110,63714.7
Xiaonan Chen214931.9
Bryan T Harada2161,14417.3
Xiangyi Zheng2511,4626
Tony Kouzarides213848,03024.9
Jessica L Bell2211,1969.8
20
Zhicong Zhao2731414.8
Haiyun Xie2183197.3
Fangshi Xu218712.7
Jing He23076,3044.2
Minhua Zheng2961,9364.1
20
Jianyang Du216974
Jianzhao Liu210214,86116.8
Shu-Kui Wang21043,6169.1
Daniela Barros-Silva2203755.9
Tao Liu29812,92610.7
Zhonglin Yu1492.3
Wei Guo14442.1
Fei Li1111
Shuo Wang17422
Erpeng Liu13133.3
10
Qiuling Wu1221881.9
Hengyou Weng1314,11937.5
Jianping Bin1992,6077.6
Syuzo Kaneko1422,4468.5
Xu Wu1761,3755.8
Manel Esteller156069,61211.1
Jing Guo15201.4
Xiang-Yong Hao1163005.1
Shanshan Xie1161233.4
Gaetano Rocco13529,0873.2
Adriana C. Panayi1938183.3
Daniel Wai Hung Ho1422,57410.2
Matthias Soller1492,3897.8
Gang Yin1308047.2
Yue Li1264715.4
Jing Sun1263
Natalia Pinello Gini11480910.6
Jia Meng1812,1775.1
Mark A Eckert1231,57212.1
Zhigang Zhao1393032.4
Isaia Barbieri1151,15019.8

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Molecular Cancer2642.1★★
Frontiers in Oncology225.3
Frontiers in Cell and Developmental Biology115.7
Molecular Therapy - Nucleic Acids1010.7
Frontiers in Genetics94.5
Journal of Cellular and Molecular Medicine75.6★★
Cell Death and Disease69.8
Oncogene69.2★★
Aging55.6
Bioengineered55.7
Cancer Cell International56.4
Genes54.2★★
World Chinese Journal of Digestology40.1
PeerJ43.1
Journal of Hematology and Oncology422.4
Briefings in Bioinformatics413.4★★
Theranostics412.1★★
Biomedicine and Pharmacotherapy47.5★★
Cancer Letters49.9★★
Cancer Research410.1★★
International Journal of Molecular Sciences46.3
Cell and Bioscience39.8
Journal of Experimental and Clinical Cancer Research312.8
Cells37.9
Pharmacological Research310.2★★
FASEB Journal30.9★★
Journal of Cellular Physiology37★★
BioMed Research International33★★
Hepatology311.2★★
Nature Communications317.4
Cancer Communications29.4
Biomarker Research28
Experimental Hematology and Oncology27.8
Cell Death Discovery26.9
Human Cell24.5
Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology27.9★★
Cell Biology and Toxicology27.4★★
Clinical and Translational Medicine25.7
Frontiers in Medicine24.9
RNA Biology24.8★★
Molecular Biotechnology23★★
Cell Proliferation27.9★★
Cancer Management and Research23.6
Bioscience Reports24.1★★
Journal of Translational Medicine28.5
Nature Cell Biology223.4★★★
OncoTargets and Therapy24.4
Oncotarget23.3
Cancers26.6
Frontiers in Pharmacology25.6