Citation of paper, Progress in the treatment of advanced gastric cancer

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Jerzy Mitus3144692
Junqing Li25293.7
Seok-Jun Kim2224634
Monika Sitarz21128810.5
Alicja Forma2244497.6
Yingqian Lv1133
10
Kaifeng Chu1122
Zaixiang Tang1382431.7
Jia-Peng Li1172934.2
Shanshan Xie1161233.4
Ece D Gamsiz1101772.6
Quan Xia1131092
Yongping Liu13131.2
Guping Tang1872,9375.8
Chengtong Liang12112.8
Philip Sutton1752,9034.7
Yan Sun1341,0477.2
Ali Pour Khavari15322.3
Yawei Zheng18251.9
Justyna Zińczuk1261872.5
Babak Pakbin1222022
Bingchang Yang15633.5
Chao Zhao1881,7996.7
Xiaocheng Fan1121
Grace H Tang1121698.4
10
Jinyao Chen1372992.4
Xin-Yuan Liu1387792.9
Rajeswari Murugesan16403.1
Huili Wu1210.3
10
Ian Y Wong1381,7415.5
X-K Lin1304682.8
Chengjiu Hu12267.7
Wunhui Zhang15473.1
Aws Alshamsan1832,2054.5
Yujie Deng151277.6
Zong-Hui Wu1131.5
Yan Liu11126
Aditya Arya1691,5584.7
10
Wei Zhuo1471,4037.3
Konrad Piotr Zarȩba1291931.8
Xing-Hua Liao1376213.1
Si-Wei Pan18261.1
Yong1271.5
Vanina A Medina1551,0862.4
Yiting Liu1163
Mitra Sadat Rezaei1341592.7

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
OncoTargets and Therapy104.4
Frontiers in Oncology95.3
World Chinese Journal of Digestology50.1
Cancer Cell International56.4
Cancer Management and Research53.6
Frontiers in Cell and Developmental Biology45.7
Pathology Research and Practice43.4★★
Frontiers in Pharmacology45.6
Oncology Letters42.6
Medicine (United States)41.8★★
Genes and Diseases36.6
The Cochrane Library35.2
Aging35.6
Bioengineered35.7
Journal of Oncology34.5
PeerJ33.1
Cancer Biomarkers33.8
Gastric Cancer37.6★★
Cancer Medicine34.8
Anti-Cancer Drugs32.4★★
World Journal of Gastroenterology35.6★★
Frontiers in Genetics34.5
Cell Cycle34.7★★
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine32.3★★
Biomedicine and Pharmacotherapy37.5★★
International Journal of Molecular Sciences36.3
Biochemical and Biophysical Research Communications33.4★★
Journal of Gastrointestinal Cancer21.6★★
Technology in Cancer Research and Treatment22.7★★
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals23.9★★
International Journal of Clinical Oncology24.2★★
Journal of Clinical Laboratory Analysis23★★
Future Oncology23.6★★
World Journal of Surgical Oncology23.4
American Journal of Physiology - Renal Physiology25.1★★
Cancers26.6
Journal of Clinical Medicine25.1
Molecular Therapy211.7★★
Molecular Medicine Reports22.9★★
Journal of Cellular Biochemistry24.7★★
European Journal of Medicinal Chemistry26.8★★
Digestive Diseases and Sciences24★★
BioMed Research International23★★
Life Sciences26.8★★
European Journal of Pharmacology15.3★★
Korean Journal of Clinical Oncology10.1
Journal of Biological Research12.4★★
Romanian Journal of Laboratory Medicine10.3
World Journal of Gastrointestinal Oncology13.4
Human Gene Therapy Clinical Development13.2