Citation of paper, Bioresorbable silicon electronic sensors for the brain

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
210
Zhaoqian Xie12874,79317
Huanyu Cheng1012112,80215.9
70
Yeon Sik Choi6331,0249.4
Xinge Yu61214,4469.5
Bozhi Tian511611,3819.6
Xing Sheng5872,4746.4
Zhenan Bao5712109,79020.5
Minna Kellomäki41283,4393
Guozhen Shen435924,39710.9
Aleksi Palmroth481033.8
Philipp Gutruf4644,61318
Woon-Hong Yeo41135,8818.9
Yoon Kyeung Lee4176579.4
Jiahui He35444
Wubin Bai3461,75512.4
Haotian Chen3432,10710.5
Dengfeng Li3306568.8
Suk-Won Hwang3526,30915.7
Tae-il Kim328715,7256.5
Qinglei Guo3427964.9
Xiaowei Yu3122854.7
Won Bae Han38685.4
Dae-Hyeong Kim315527,20123.9
Ning Yi3163499.7
Bikram K Mahajan3273673.4
Yonggang Huang332643,39320
Di Lu32273511
Kuanming Yao3222716.4
Hadi Heidari31632,5123.7
Quansan Yang3281,27411.7
Jie Xu3515,41622.3
Kaitlyn E Crawford3211,02910.9
Lan Yin3562,2578.6
Chad R Haney3411,5769
Kyoseung Sim3451,5469.8
Hyunwoo Yuk2406,51049.9
Xuanhe Zhao216623,27926.3
Seungae Lee2338514.3
Shusuke Kanazawa2161320.9
Emily A Waters2271,4568.5
Muhammad Mustafa Hussain22314,1932.7
Jizhou Song215011,2948.9
Ahyeon Koh2281,6199.5
Jia Liu2559,02928.1
P M Mendes21039980.9
Laura Ferlauto2224965.1
Karthik Ramachandran29922
Jahyun Koo2351,45814.8

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Advanced Materials2724★★★
Advanced Functional Materials2315.6★★
Advanced Materials Technologies206.8
Nature Communications1417.4
ACS Nano1316.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces139.5★★
Nano Energy1217.1★★
Small1111★★
Advanced Healthcare Materials810.1★★
Nature Reviews Materials773.3
Biosensors and Bioelectronics711.8★★
Materials73.5
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America711.5★★
Nature Electronics628.4
Nano Research610★★
Science Advances614.3
Journal of Materials Chemistry B67.3★★
Nanoscale67.7★★
Sensors63.8★★
Scientific Reports64.9★★
Micromachines53.3
Journal of Materials Chemistry C57.1★★
Npj Flexible Electronics410.7
Materials Science and Engineering Reports430.9★★★
ACS Applied Electronic Materials44
Nature Biomedical Engineering419
ACS Applied Bio Materials44.1
Advanced Science413.6
Materials Today421.8★★
MRS Bulletin43.2★★
Chemical Reviews468.1★★
Chemistry of Materials49.6★★
Neurosurgery43.2★★
Advanced Intelligent Systems36
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology35.8
Science Translational Medicine317.5★★
Advanced Materials Interfaces34.6★★
Science Bulletin310.6
Advanced Energy Materials321.8★★
Chemical Society Reviews358.5★★
Accounts of Chemical Research324.3★★
Sensors and Actuators A: Physical33.9★★
Journal of Materials Chemistry A313★★
Applied Physics Letters33.4★★
Nature350.4★★★
IEEE Transactions on Electron Devices22.9★★
Springer Series in Wireless Technology20.5★★
Medical Devices & Sensors21.6
Microsystems and Nanoengineering27.7
Matter212.7