Citation of paper, Polymers with autonomous life-cycle control

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Christoph Weder933323,0408
Stephen Schrettl7411,0677.1
Zhanhua Wang5792,8147.8
Guo Liang Li5231,27412.4
Hesheng Xia51396,5209.2
Yang Yang41856610.3
Qi Li41207,62912
Derek J Kiebala4737015.1
Jinliang He44698,5573
Xin Zhang3264784.9
Jiajun Fu3642,75910
Roman Boulatov3783,3185.5
Junqi Sun31186,85611.5
Nancy R Sottos326726,7499
Jeffrey Moore348246,6627.1
Hanna Traeger2914014.1
Jason F Patrick2168568.2
Wolfgang Binder224010,1615.1
Yoshimitsu Sagara2544,65412
Hyungwoo Kim2477364
Xiaocun Lu2248444.8
Marc Guerre2351,13210.3
Zhengwei You2742,29211.2
Peng Wang213412,27315.2
Hou-Yu Zhang2982,9433.9
Baicheng Mei215823.2
Jinglei Yang22037,2905.9
Christian Taplan2938219.3
Daisuke Aoki2951,2994.4
Christopher Barner-Kowollik279932,4944.8
Qing Wang224115,52712.1
Eric J Markvicka2211,41212.8
Dae-Hyeong Kim215527,20123.9
Hatice Mutlu21177,2798.4
Christopher K Ober251225,9963.4
Michael B Larsen2128049.8
Hideyuki Otsuka22098,5334.7
Zhenan Bao2712109,79020.5
Chao Wang2163,16536.6
Hang Shen2153306.8
Christina M Geiselhart210873.4
Chuanglong He22669,6366.4
20
Filip E Du Prez232414,9036.2
Andrew Boydston2522,1568.7
Reza Pejman214913
Han Zuilhof236813,4404.1
Ling Zhang2391,0177.4
Ahmad Raeisi Najafi2354622.7
Han-Qing Tao1264

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
ACS Applied Materials & Interfaces179.5★★
Advanced Materials1124★★★
Journal of Materials Chemistry A813★★
Macromolecules75.5★★
Macromolecular Rapid Communications54.8★★
Advanced Functional Materials415.6★★
Nanoscale47.7★★
Angewandte Chemie - International Edition416.4★★
Angewandte Chemie43.6★★
Journal of the American Chemical Society416.4★★
Chinese Journal of Polymer Science (English Edition)33.5★★
Macromolecular Materials and Engineering33.9★★
Progress in Organic Coatings34.8★★
Journal of Materials Chemistry B37.3★★
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects35.1★★
Chemical Engineering Journal314.7★★
Polymer33.9★★
Industrial & Engineering Chemistry Research33.9★★
Journal of Polymer Science22.4
Composites Communications26.7
Nature Electronics228.4
Materials Horizons214.4
Advanced Materials Technologies26.8
Advanced Science213.6
Acta Biomaterialia210.8★★
Polymers24.5
Journal of Materials Chemistry C27.1★★
Small211★★
Soft Matter23.6★★
Chemistry of Materials29.6★★
Nature Communications217.4
Chemical Communications25.8★★
Journal of Chemical Physics23.9★★
Polymer Degradation and Stability14.7★★
Journal of Materials Science14.3★★
Communications Materials16
Advances in Physics: X15.1
Advances in Physical Organic Chemistry10.3★★
Materials Today Chemistry16.2
Polymer Reviews114★★
Applied Physics Reviews117.3
Matter112.7
Nature Reviews Materials173.3
ACS Applied Polymer Materials14.3
Nano-Micro Letters119.5★★
Small Methods112.8
CheM116.2
Environmental Science: Nano17.1★★
ACS Central Science116.8
Biomaterials Science17.4★★