Citation of paper, Highly Reproducible Perovskite Solar Cells with Average Efficiency of 18.3% and Best Efficiency of 19.7% Fabricated via Lewis Base Adduct of Lead(II) Iodide

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Nam-Gyu Park2934448,50020.2
Yabing Qi1618311,82716.2
Hyun Suk Jung142139,2787.6
120
Shang-Feng Yang1033813,9169.1
Henry J Snaith10444112,23035.8
Songwang Yang10571,9794.3
Jooho Moon927313,9866
Shengzhong Frank Liu945221,79714.2
Joseph M Luther913719,35723.4
Lei Lei9285143.8
80
Yue Hu81304,4769.8
Alex Jen876958,3979.9
Feng Hao81066,89712.4
Taiho Park81626,8248.2
80
Yinhua Zhou81618,2419.6
Mohamad K Nazeeruddin8737118,60518.6
Zonghao Liu7584,16919.7
Yanfa Yan747331,75110.8
Yi-Bing Cheng753528,2417.9
Michael Saliba713927,04535.3
Jinquan Wei724814,1495.8
70
Dong-Won Kang7817722.7
Sonia Ruiz-Raga7473,88413.6
Il Jeon7771,6866.3
Man-Jong Lee7485622
Fei Zhang71516,86313.4
Joon-Suh Park7278516.8
Wiley A Dunlap-Shohl71769110.5
Yongguang Tu7522,50712
Sergio Castro-Hermosa71462311.6
Yutaka Matsuo73069,3953.4
Tsutomu Miyasaka723334,68417.2
Clara Aranda7211,31913.5
60
Shujuan Huang61878,0378.3
Mengjin Yang6749,54921.8
Hong-xia Wang61796,3098
Zhaoqian Li6287489
Wallace C H Choy627212,5897
Lin-Long Deng6339586.5
Yuanyuan Zhou61157,15413.5
Longbin Qiu6978,29214.9
Jeffrey A Christians6348,63040.6
Yihua Chen6352,53124.3
Licheng Sun678051,2808
Gill Sang Han6712,4866.6

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A13012.8★★
ACS Applied Materials & Interfaces1109.4★★
Advanced Energy Materials6821.6★★
Advanced Materials5823.6★★★
Nano Energy4816.9★★
Solar Rrl457
RSC Advances403.6★★
Advanced Functional Materials3815.4★★
Journal of Physical Chemistry C383.7★★
ACS Applied Energy Materials376
Nanoscale347.5★★
Journal of Materials Chemistry C307★★
Organic Electronics253.5★★
Chemistry of Materials259.5★★
ACS Energy Letters2419.7
Journal of Physical Chemistry Letters236.3
Journal of Power Sources238.8★★
Solar Energy Materials and Solar Cells226.3★★
Journal of the American Chemical Society2216★★
Energy and Environmental Science2035★★
ChemSusChem188.2★★
Electrochimica Acta186.7★★
Journal of Alloys and Compounds185.6★★
Solar Energy166.7★★
Small1510.8★★
Applied Surface Science146.6★★
Journal of Energy Chemistry1311.9★★
Advanced Materials Interfaces134.5★★
Nature Communications1316.9
Sustainable Energy and Fuels125.8★★
Energy Technology123.4★★
Advanced Science1213.2
Physical Chemistry Chemical Physics123.5★★
Materials Today Energy116.9
Joule1127.5
APL Materials115.6
ACS Nano1116.4★★
Chemical Communications115.7★★
Small Methods1012.6
Advanced Optical Materials107.9
Angewandte Chemie - International Edition1016.1★★
Angewandte Chemie103.5★★
Nanomaterials95.2
Journal Physics D: Applied Physics92.9★★
Scientific Reports94.7★★
ACS Omega83.8
Chemical Engineering Journal814.6★★
Nature Energy761.8
ACS Sustainable Chemistry and Engineering78.2
Nano Letters711.3★★