Citation of paper, NANOCATALYSTS. Platinum-based nanocages with subnanometer-thick walls and well-defined, controllable facets

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Younan Xia22678131,48016.8
Miaofang Chi1432023,30510.9
Manos Mavrikakis1228130,51210.4
Xuan Yang12824,96311.9
Chuan-Bo Gao11774,0449.3
Xue Wang10704,89719.8
Liang Wang1023410,2449.1
Yaovi Holade9511,0923.9
90
Mingshang Jin9748,15212.2
Hua Zhang9729108,61720.7
Xin-Long Tian91033,97413
Bo Chen920213,12115.4
Hongjing Wang81645,0718.6
Ahmed O Elnabawy8227259.5
Zipeng Zhao76010,37939.1
Yadong Yin743060,05513.6
Sang Hoon Joo717820,46512
Kouakou Boniface Kokoh71525,3853.8
Xiao-Qing Pan753427,3377.3
Xun Hong6797,42719.2
Kwangyeol Lee61406,3169.4
Zachary D Hood6973,60111.3
Yasuhiro Iwasawa61543,3502.3
Jiawei Zhu6235547.6
Lei Zhang6817,91618.7
Zhanxi Fan59312,22522.1
Xueliang Sun535127,90619.7
Sang-Il Choi5885,95711.8
Taehyun Kwon5311,06910.6
Shan Zhou5491,2616.9
Xiaohu Xia5707,37814.4
Zitao Chen52981014.2
Shi Zhang Qiao553087,15729.2
Jian-Bo Wu51217,90413.9
Zhi-Cheng Zhang51157,19215
Bao Yu Xia522525,05724.8
Yujie Xiong528234,66217.2
Zhiheng Lyu54499712.5
Chao Wang511914,67616.4
Lang Xu5224098.9
Zheng Xi4321,81114.9
Hairong Xue4602,2629.2
Minghao Xie4396918.8
Hong Yang415818,2599.4
Zm Wang447248,62116.9
Richard D Tilley41947,4386
You Xu41746,9279.9
Ho Young Kim4201,06313.6
Xiao Zhao4482,92412.7

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A3413★★
Advanced Materials2924★★★
ACS Applied Materials & Interfaces279.5★★
Nanoscale247.7★★
Nano Letters2211.5★★
ACS Catalysis2113.1
Journal of the American Chemical Society2016.4★★
Angewandte Chemie - International Edition1616.4★★
Angewandte Chemie163.6★★
ACS Nano1516.7★★
Nature Communications1517.4
Nano Research1410★★
Chemistry - A European Journal134.8★★
Chemistry of Materials129.6★★
Chemical Reviews1168.1★★
Small1011★★
Journal of Physical Chemistry C103.8★★
RSC Advances103.7★★
Science1033.3★★★
Nano Energy917.1★★
ChemNanoMat83.5
Electrochimica Acta86.7★★
Energy and Environmental Science735.4★★
ChemCatChem75.2★★
Chemical Science79.4★★
ACS Applied Energy Materials66.1
ACS Omega63.9
International Journal of Hydrogen Energy66.7★★
Journal of Colloid and Interface Science69.3★★
Physical Chemistry Chemical Physics63.6★★
Nano Today517.9★★
ACS Applied Nano Materials55.6
Frontiers in Chemistry55
ChemElectroChem54.3★★
Chemical Society Reviews558.5★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering58.3
Advanced Functional Materials515.6★★
Langmuir54★★
Chemical Communications55.8★★
Advanced Energy Materials421.8★★
Chemistry - an Asian Journal44.5★★
Catalysis Today45.3★★
New Journal of Chemistry43.6★★
Journal of Power Sources48.9★★
Journal of Alloys and Compounds45.7★★
Advanced Energy and Sustainability Research31.6
Electrochemical Energy Reviews329.3
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering38.9
Nature Catalysis336.5
Materials Today Energy37