Citation of paper, Holey Graphitic Carbon Nitride Nanosheets with Carbon Vacancies for Highly Improved Photocatalytic Hydrogen Production

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Lianzhou Wang1056831,96210.4
Xinchen Wang838970,79724.2
Zhenyuan Fang81674513.3
Shifei Kang7983,3897.4
60
Jian-Wen Shi61184,62310
Zhongkui Zhao61212,9073.7
Zhi-Yong Mao51132,1133.8
Songcan Wang5674,14217.1
Lifeng Cui51224,1519.1
Fan Dong441329,13314.9
Bin Luo41137,77313.6
Zhaoke Zheng41415,1648
40
Jiexiang Xia420613,52211.8
40
Chengbin Liu4765,75615.5
Huiqing Fan444414,1085.2
Liu Wei41033610.4
Qinghua Liang4955,47814.6
Qing Han4552,84610.6
Jihua Zhang3621,0565.8
Chuanjia Jiang37910,47931.6
Wingkei Ho320024,39119.5
Shaodong Sun3872,5285.5
Zhaoyang Fan3352,29113.1
Wei-Qing Huang32116,1585.3
Heping Zeng3873,5546.5
Tie-Rui Zhang329427,29220.5
Cheng Yan337717,54710.6
30
Weinan Xing3431,4539
Lingxia Zhang31469,9269.2
Gui-Fang Huang31433,2354.9
Wen-jun Jiang3442,13511.8
Weidong Shi31605,70111.4
Bing-Xin Zhou3309339.5
Shaohua Shen314813,44714.7
Limei Zhou3185494.3
Zhou Chen3406435.6
Toshihiro Shimada32024,1021.6
Shao-Wen Cao212215,41521.7
Lang Jiang21768,5457.8
Jian Zhang246819,6826.3
Aanlian Pan233013,5288.3
Di Sun2112539.9
Pawan Kumar2842,5137.3
Wei-De Zhang21004,9796.7
Li Li21176,57811.1
Yide Han2537954.5

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Applied Catalysis B: Environmental5721.7★★
Chemical Engineering Journal3814.6★★
Applied Surface Science286.6★★
Journal of Materials Chemistry A2312.8★★
Journal of Colloid and Interface Science239.1★★
International Journal of Hydrogen Energy206.7★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering188.2
Small1610.8★★
RSC Advances153.6★★
Carbon1410.1★★
Advanced Functional Materials1315.4★★
ACS Applied Materials & Interfaces139.4★★
Catalysis Science and Technology115.4★★
ChemSusChem118.2★★
Journal of Materials Science84.2★★
Nano Energy816.9★★
Nanoscale87.5★★
Solar Rrl77
Advanced Materials723.6★★★
Advanced Energy Materials621.6★★
ACS Nano616.4★★
Nanotechnology63.3★★
Journal of Hazardous Materials612.7★★
Advanced Science513.2
ChemCatChem55.1★★
ChemistrySelect51.8
Materials Research Bulletin55★★
Environmental Science: Nano47★★
ACS Applied Nano Materials45.5
Chemical Society Reviews457.5★★
Chemistry - an Asian Journal44.4★★
Catalysis Letters42.7★★
New Journal of Chemistry43.5★★
Ceramics International45★★
Materials Letters33.2★★
Chemosphere38.4★★
Green Energy and Environment35.5
Materials Today Energy36.9
Journal of Energy Chemistry311.9★★
Chinese Journal of Catalysis311.2★★
Nano Research39.9★★
Materials Today321.5★★
Separation and Purification Technology38.2★★
Catalysis Today35.2★★
Materials Chemistry and Physics34.3★★
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects35★★
Journal of Catalysis37.3★★
Industrial & Engineering Chemistry Research33.9★★
Physical Chemistry Chemical Physics33.5★★
Angewandte Chemie - International Edition316.1★★