Citation of paper, Cas-OFFinder: a fast and versatile algorithm that searches for potential off-target sites of Cas9 RNA-guided endonucleases

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Jin-Soo Kim3019018,50514.6
Sangsu Bae23874,7089.3
Jihyeon Yu13295685.5
Sang-Tae Kim9473,98816.1
M Kendell Clement7543,26416.9
Benjamin P Kleinstiver7525,83527.7
Erwei Zuo72599513.1
Zhanjun Li7882,2795
Guanqing Liu61333511.7
Kyoungmi Kim6241,56914.2
Huawei Zhang6323,59222.7
EonSeon Jin61112,4163.5
Zhiquan Liu6322913.1
Hui Yang5607,66120.3
Caixia Gao511212,49525.2
Jeongbin Park5242,67220.4
Takashi Yamamoto52637,9144.2
Hyongbum-henry Kim5944,8898.3
Tanglong Yuan4748332.8
Junho K Hur4401,4086.8
Xiaolong Wang4509694.4
40
Yidi Sun4281,27815.9
Pilar Blancafort4622,5435.3
Simon Sretenovic42678114.9
Akitsu Hotta4744,2619.2
Shuangxia Jin4703,22810.5
Yu Wang4611,5785
Ciaran M Lee4582,61111.7
Tetsuya Muramoto4215942.9
Jean-Paul Concordet4604,94010.1
Triana Amen3214784.4
Yong Zhang31373,2447.8
Jinsong Li31244,7075.8
Johan T Kroon34707.8
Yu Kang3221,58212.8
Sung-Rae Cho31091,8762.6
Luca Pinello31005,76815.1
Mingtian Deng3292472.3
Jianying Li3251,25314.5
Karl Petri388810.9
Yiping Qi3914,70911.8
Weiqi Zhang3702,93711.3
Riccardo Velasco317311,2516.8
Guihai Feng3372,12112.6
Tao Zhang3704,46911.5
Xianlong Zhang31737,9858.2
Colette Moses392176.1
Jennifer Listgarten3354,61221
Thirumala-Devi Kanneganti330536,65918.1

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Nature Communications3516.9
Scientific Reports284.7★★
Nature Biotechnology2643.2★★★
Nucleic Acids Research2419.4★★
Methods in Molecular Biology221.4★★
Genome Biology2117.7★★
International Journal of Molecular Sciences196.1
Molecular Therapy1711.4★★
Frontiers in Plant Science166
Molecular Therapy - Nucleic Acids1510.4
Plant Biotechnology Journal1411.4★★
Nature1347.5★★★
Bioinformatics126.8★★
PLoS ONE123.6
Nature Protocols1018.1★★
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America1011.1★★
Cell Reports910.3
Plant Cell Reports84.9
Methods74.4★★
Molecular Plant713.9★★
Molecular Therapy - Methods and Clinical Development76.1
Advanced Science713.2
Cell Stem Cell717.2★★★
Frontiers in Genetics74.4
Science732.2★★★
Nature Plants611.2
Frontiers in Cell and Developmental Biology65.4
Cells67.6
Nature Methods621★★
Cell Discovery521.6
BMC Biology57
Genome Research59.4★★
Advances in Experimental Medicine and Biology53.4★★
Journal of Biotechnology53★★
Frontiers in Genome Editing42.3
Journal of Genetics and Genomics43.8
Communications Biology46.5
ACS Synthetic Biology45.6
Plants44.4
MBio47.6★★
Science Advances413.9
Plant Journal46.7★★
BMC Bioinformatics43.4
Nature Medicine449.3★★★
FASEB Journal40.9★★
BMC Genomics44.3
Development (Cambridge)36.4★★
Concepts and Strategies in Plant Sciences30.5
STAR Protocols31.4
CRISPR Journal32.4