Citation of paper, Carbon-encapsulated Fe3O4 nanoparticles as a high-rate lithium ion battery anode material

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Jie-Shan Qiu867436,4989.6
Amy C Marschilok82685,4504.7
Kenneth J Takeuchi83297,3634
En-Zuo Liu72109,0327.9
Yun Chan Kang663319,5034.8
Hong-Wei Gu517412,9347.3
Chengzhong Yu437222,3046.9
Min Zhou49210,55617.3
Yang Xu4705,18312.6
Meilin Liu466749,42710.9
Hongyu Sun41414,5235.5
Yanfeng Dong4614,98318.7
You Na Ko4752,0283.4
Marta Sevilla412115,00214.3
Sandipan Maiti4411,4026.7
Jixin Zhu418612,75811.5
Xiulin Fan418116,23420.6
Liang Zhou417012,97315
Shaohong Liu4513,78613.4
Yong Lei425414,0558.9
30
Li-Qiang Mai358941,81015.7
Xue-Zhang Xiao31593,2224.3
Yong Hu31347,69712.2
Zhou-Guang Lu32378,5907.1
Xing-Long Wu326314,34310
30
Qiulong Wei31108,62516.9
Xuecheng Chen31324,1386.1
Jung-Hwan Oh32077,1515.2
Zhiwei Liu3341,20911.2
Lei Zhang313313,85616.2
Jinkui Feng324511,55512.7
30
Lifang Jiao329514,6359.8
Zhiwei Yang3621,4055.6
Sourindra Mahanty3652,3784.7
Zhi-Yu Wang310113,59719
Huang Xiaodan3694,3959.1
Zhong-jie Jiang31063,8426.2
Chengliang Wang3927,13012.9
Ramakrishnan Kalai Selvan31556,9616
Hao-Bin Wu315931,10927.3
Xiao-Dong Zhu3752,5596.3
Hua Kun Liu3100356,2157.3
Changtai Zhao319213,49816.1
Esther S Takeuchi32344,9455.1
Chun-Zhong Li359130,0007.2
Hailei Zhao32376,8264
Sher Singh Meena22054,1293.5

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A6812.8★★
RSC Advances523.6★★
Journal of Alloys and Compounds475.6★★
Electrochimica Acta456.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces359.4★★
Applied Surface Science326.6★★
Chemical Engineering Journal2614.6★★
Journal of Power Sources238.8★★
Nanoscale207.5★★
ACS Nano1716.4★★
Carbon1610.1★★
Journal of Materials Science134.2★★
Advanced Energy Materials1321.6★★
Journal of Electroanalytical Chemistry134.1★★
New Journal of Chemistry113.5★★
Ceramics International115★★
Scientific Reports114.7★★
Nano Energy916.9★★
Small910.8★★
Advanced Functional Materials915.4★★
Chemistry - A European Journal94.6★★
Energy Technology83.4★★
Nano Research89.9★★
Ionics82.7★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering88.2
Nanotechnology83.3★★
Journal of Colloid and Interface Science89.1★★
Chemistry of Materials79.5★★
Journal of the Electrochemical Society73.8★★
Sustainable Energy and Fuels65.8★★
Journal of Materials Science: Materials in Electronics52★★
International Journal of Hydrogen Energy56.7★★
Angewandte Chemie - International Edition516.1★★
Angewandte Chemie53.5★★
Materials Letters43.2★★
Small Methods412.6
Inorganic Chemistry Frontiers46.7
Particle and Particle Systems Characterization43★★
Frontiers in Chemistry44.8
Journal of Industrial and Engineering Chemistry46.2★★
CrystEngComm43.3
Journal of Solid State Chemistry43.3★★
Advanced Materials423.6★★★
Inorganic Chemistry44.9★★
Journal of Energy Chemistry311.9★★
Materials and Design37.9★★
Journal of Nanoparticle Research32.2★★
Nanomaterials35.2
ChemistrySelect31.8
Materials Research Bulletin35★★