Citation of paper, An exceptionally simple strategy for DNA-functionalized up-conversion nanoparticles as biocompatible agents for nanoassembly, DNA delivery, and imaging

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
130
Dayong Jin720810,41510
Lele Li Li5582,03911.9
Xueyuan Chen426518,0129.8
Wei Zheng41004,4509.1
Xiaoji Xie4866,80514.7
Xiaogang Liu3425,51127.9
Shihui Wen3765,00310.8
Gungun Lin3401,0037.1
Wei Huang32496114,8769.4
Yongsheng Liu3687,56012.7
Hong-Jie Zhang359430,8466.9
Irfan A Khan2163723.8
Neil Robertson251207.2
Ling Huang220310,4218.5
Hans H Gorris2512,3676.8
Hui Wei214612,84116
Piaoping Yang227221,01915
Chuan Zhang2713,3269.9
Wei Wei2251,5008.9
Bo Tang262724,4188.8
Yinghui Chen2162444.4
Chun-Hai Fan273156,00010.5
Wei Ren2311,1569.1
Zhuo Chen21173,8275.5
Jun-Jie Zhu238319,4238.9
Mehmet YİĞİt2491,7084.8
Thomas Hirsch2723,2817
Maksim Royzen2352,7547.6
20
20
Na Li21375,3629.9
Renren Deng2367,29324.5
Bo Chen220213,12115.4
Jinping Lai2259374.6
Raymond Lau2742,5323.6
Fei He222510,47711.2
Riikka Peltomaa1186468.8
Liangliang Liang1402,39614.3
Jiang Pi1601,6896.6
Ming Xu1321,5698.2
Jiashu Sun11015,51011
Indranath Chakraborty1583,04811.7
Ping Li1495623.2
Zu-Guo Zheng14261.8
Hao He151849.3
Wenhu Zhou1782,5678.6
Zhanjun Gu121513,71411.9
Amelie Heuer-Jungemann1261,33311.6
Yuling Wang11195,8336.3

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of the American Chemical Society1116.4★★
Angewandte Chemie - International Edition916.4★★
Angewandte Chemie93.6★★
Analytical Chemistry87.8★★
Biosensors and Bioelectronics711.8★★
Nanoscale77.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces79.5★★
Journal of Materials Chemistry B67.3★★
Small611★★
Coordination Chemistry Reviews523.2★★
Chemical Society Reviews558.5★★
Chemical Science59.4★★
RSC Advances53.7★★
Advanced Science413.6
Accounts of Chemical Research424.3★★
Mikrochimica Acta45.8★★
Analyst, The45★★
Analytica Chimica Acta46.6★★
Chemical Communications45.8★★
Dyes and Pigments34.6★★
Analytical Methods33.2★★
Analytical and Bioanalytical Chemistry34.4★★
Sensors and Actuators B: Chemical38.5★★
Journal of Alloys and Compounds35.7★★
Nanomedicine and Nanotoxicology20.3
Nano Today217.9★★
Nanoscale Advances25.1
Materials Chemistry Frontiers27.8
Advanced Healthcare Materials210.1★★
TrAC - Trends in Analytical Chemistry214.6★★
Chinese Chemical Letters28.1★★
CrystEngComm23.3
Advanced Materials224★★★
Talanta26.2★★
Chemistry - A European Journal24.8★★
Nature Communications217.4
Langmuir24★★
Journal of Organic Chemistry24.2★★
Scientific Reports24.9★★
Nanomaterials and Their Applications1
Topics in Current Chemistry Collections11.8
Progress in Biomedical Engineering17.2
Surfaces12.9
Advanced Intelligent Systems16
Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews116.4★★
Methods and Applications in Fluorescence13.1★★
Nanostructure Science and Technology10.9
Metallography, Microstructure, and Analysis11.1
Current Opinion in Chemical Engineering15.4
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences19